Fotbollens spela, lek och lär (FSLL)

Fotbollens spela, lek och lär (FSLL)

Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som all fotboll ska stå för.