Diplomerad förening

Diplomerad förening

Riktlinjerna i Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) utgör grunden för framtagandet av Diplomerad förening. Under processen stöttas föreningarna av olika digitala verktyg där självskattningsenkäter mot ledare, spelare och vårdnadshavare blir centrala inslag.