Upp-/nedflyttning och kvalspel 2018

Här följer ett utdrag ur gällande tävlingsbestämmelser (TB) 2 kap § 9 beträffande upp- och nedflyttning i Hallands FF:s distriksserier 2018.