Frimånad för futsal

Augusti är frimånad för amatörspelare inom futsal.

Futsal har sin frimånad i augusti, 1-31/8, och futsalövergångar görs, precis som fotbollsövergångar, enklast i FOGIS.
Utdrag ur Tävlingsbestämmelserna för Futsal, 4 kap. Representationsbestämmelser:

12 § Frimånadsövergång
Amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös professionell till att bli amatör.

14 § Ogiltig begränsning av frimånadsövergång
Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom frimånaden är ogiltigt.

Giltig övergångsanmälan som avser innevarande frimånad ska ha inkommit och betalats till SvFF senast den 31 augusti.