Höstens dialogmöten

Flaggar härmed för höstens diverse dialogmöten i distriktet.

Ordförandedialog
Måndag 28/10 Kungsbacka IF:s klubblokal 19-21.00
Torsdag 31/10 Långås IF:s klubblokal 19-21.00
Tisdag 5/11 Trönninge IF:s klubblokal 19-21.00
Ordförandedialog avser dialogmöte för föreningarnas ordförande. Vi håller en öppen agenda, men frågor/funderingar som tänkbart diskussionsunderlag skickas till cristel@hallandsff.se

Dialogmöte Barn- och ungdomsgruppen (BoU)
Måndag 11/11 HFF:s kanslilokaler i Halmstad 19-21.00
Onsdag 13/11 Tvååkers IF:s klubblokal, Övrevi IP 19-21.00
Torsdag 14/11 Lerkils IF:s klubblokal, Ledets IP 19-21.00
Dialogmöte BoU är ett mötesforum för att lyfta frågeställningar som berör barn- och ungdomsfotbollen och riktar sig till ungdomsansvarig i föreningen eller annan person i förening som ansvarar för barn- och ungdomsfotbollen eller till ordförande eller annan styrelseledamot. Föreningen kan anmäla två personer.

Kanslidialog
Onsdag 16/10 IF Centerns klubblokal, Kärlekens IP 09.30-12.00
Torsdag 17/10 Lerkils IF:s klubblokal, Ledets IP 09.30-12.00
Onsdag 23/10 IF Norvallas klubblokal, Norvalla IP 09.30-12.00
Torsdag 24/10 Skrea IF:s klubblokal, Skrea IP 09.30-12.00
Kansliinfo från HFF vänder sig främst till föreningarnas kanslipersonal
, men är öppen för övriga i er förening som har möjlighet att närvara. 2-3 personer per förening är välkomna. Under träffarnas inledning stämmer vi av de frågor som är aktuella att ta upp för dialog och information.

Anmälan till Ordförandedialog, Dialogmöte BoU och Kanslidialog görs här

Utbildningsdialoger
Tisdag 10/9 Halmstad
Onsdag 25/9 Laholm
Torsdag 26/9 Kungsbacka
Utbildningsdialogerna riktar sig mot föreningens domar- och utbildningsansvarig. Ambitionen är att få en inblick i vilka utmaningar föreningarna ställs inför och dessutom ringa in goda exempel att sprida och inspireras av. HFF eftersträvar lyssna av behov och utmaningar som berör utbildningen av spelare, ledare, domare, styrelse och övriga funktioner.
Lokaler och exakta tidpunkter meddelas senare.