Uppmaning rörande matchrapport

En uppmaning till föreningarna:
Matchrapport i FOGIS skall alltid ifyllas, skrivas ut och tas med till match.

Detta gäller samtliga matcher i serier/tävlingar som arrangeras av HFF och som är inlagda i FOGIS.
Just nu gäller påminnelsen särskilt ungdomsserier division 8-15 avseende flick- och pojkklasser spelformerna 7mot7 (10-12 år) och 9mot9 (13-14 år). Hänvisar till TB 4 kap § 6.