Viktig info inför omlottning av ungdomsserier

Sommaruppehållet närmar sig och med anledning av kommande omlottning av seriespelet gällande division 8-15 i flick- och pojkklasserna några påminnelser till berörda föreningar.

Följande viktiga meddelanden till tränare/lagledare för flickor och pojkar i spelformerna 7mot7 (10-12 år) och 9mot9 (13-14 år) för att underlätta inför förestående omlottning beträffande höstens ungdomsserier:

  • Alla resultat måste vara inlagda i FOGIS snarast men dock senast måndag 24/6 kl. 12.00 – detta är en förutsättning för att en omlottning skall kunna göras; säkerställ därför så att ni ej har några orapporterade matcher.
  • Om ni önskar byta serie eller skapa nytt lag inför hösten, mejla info@hallandsff.se senast onsdag 19/6. Glöm ej ange lagets kontaktperson.