Gemensam övergångspolicy

Övergångspolicyn riktar sig till alla fotbollsföreningar som tillhör Hallands Fotbollförbund, till dess spelare, föräldrar och ungdomsledare i syfte att skapa ett ännu bättre fotbollsklimat och fler gynnsamma fotbollsmiljöer genom ökat samarbete och större förståelse mellan föreningarna.

När föreningen ansluter sig till denna övergångspolicy innebär det (bland annat) att föreningen åtar sig att följa den med följande syfte:

  • Alla skall vara med – Lokal idrott med dina kompisar
    • Allsidig fysisk utveckling – flera idrotter och stor varierad aktivitet i tidig ålder (inklusive skolan och miljöer för spontanfotboll)
  • Föräldramedverkansmodell – bra och engagerade ledare som tänker långsiktigt
  • Utbildningsfokus - Tävla för att lära och utvecklas
  • Sen specialisering (inte före 15 år, slutför grundskolan)
  • Färdig lite senare (22-23 år istället för 17-18 år)
  • Bredd och elit samverkar (mångfald och folkhälsa)
  • Slutprodukten – Slagkraftiga på seniornivå (mät 25-27-åringar)

Läs mer här om "Gemensam övergångspolicy"

Anslutning till gemensam övergångspolicy