DM ungdomar

Ungdoms-DM spelas i flick- och pojkklasserna 17 och 19 år 2019, där anmälan görs i FOGIS.

Finalerna 2019 spela på Tuvasvallen i Trönninge söndagen den 25 agusti. Spelschem finns i inbjudan nedan.