Lic. fortbildning för UEFA B

Sedan 2017 finns krav från SvFF att tränare med UEFA A- och UEFA B-diplom ska genomföra lic. fortbildning vart tredje år för att behålla sin utbildningsnivå som tränare (gäller endast seniorutbildningarna UEFA A och UEFA B i nuläget)

I höst kommer SvFF åter att genomföra licensfortbildning för tränare med ett UEFA B-diplom. Fortbildningen sker i 6 nya orter (läs för vidare information i länken nedan).

http://fogis.se/tranare/svffs-tranarutbildning/uefa-b/licensfortbildning-for-tranare-uefa-b/