Kick off mot nya mål

Hallands Fotbollförbunds kick off gick av stapeln i Varberg 28-29 februari.

HFF:s årliga kick off med styrelse, kommittéer, arbetsgrupper och kansli ägde rum på Varbergs stadshotell fredag-lördag. Daniel Ljungberg, verksamhetschef på RF-SISU Halland, agerade processledare med inspel från HFF:s distriktschef Peter Upphoff.
Barnkonventionen, Engagera flera och Verksamhetsplan 2020 – med utvecklingsinsatser kopplade till årets verksamhet – utgjorde punkter på agendan, inklusive efterföljande samtal och diskussioner i kommittéer och arbetsgrupper.
Vad gäller fysisk aktivitet utövades på lördagsmorgonen ett motionspass i form av Fotboll Fitness och gåfotboll i Hagaskolans gymnastiksal.
HFF:s kick off avrundades med väggcollage x3 – Fotbollskommittén (FoK), Föreningskommittén (FöK) och Tävlingskommittén (TK) – över verksamhetsplan knutet till tidplan 2020.


HFF:s Fotboll Fitness-gäng i Hagaskolans gymnastiksal.