Leda laget – spelformsutbildningar

Flaggar för Leda laget och dess aktuella spelformsutbildningar – 3mot3, 5mot5, 7mot7, 9mot9 och 11mot11 – vilka Hallands FF härmed erbjuder inför säsongsstarten 2020.

Utbildning i Leda laget inför säsongen 2020
Samtliga ledare som ska leda lag med spelare inom barn- och ungdomsfotbollen ska före säsongen genomgå en utbildning i sin spelform som sitt lag ska spela i: 3v3, 5v5, 7v7, 9v9 och 11v11.
Utbildningen är cirka 3 timmar. Den kan ske via HFF centrala utbildningar eller internt på hemmaplan i föreningen.

Varför Leda laget?
Barn och ungdomar skall ha möjlighet att spela fotboll i en sund och utbildande miljö där resultat är underordnat utveckling, prestation och utbildning. Innehållet utgår från Fotbollens spela, lek och lär, svensk fotbolls inriktningsdokument för barn- och ungdomsverksamhet.
Benämningen är ny – förut titulerades utbildningen Grönt kort – Leda laget, nu heter den enbart Leda laget (samt anges vilken spelform du som ledare är utbildad i, exempelvis Leda laget – 7v7).

Vad innebär Leda laget?
Att vara innehavare av ett Leda laget innebär att du är representant för ditt lag, din förening och för Hallands Fotbollförbund. Du är också ett föredöme för barn och ungdomar. Du förväntas uppträda med barnens bästa för ögonen, ta tillvara deras intressen och verka för deras bästa.
Ditt utbildningsbevis är personligt. Framöver kommer det fysiska kortet successivt ersättas av ett digitalt kort – Leda laget inklusive aktuell spelform – där du som ledare ska kunna visa ditt kort i samband med att du leder laget i match.

Till aktuella Leda laget – spelformsutbildningar