Ledarutbildning i Halland

Information om aktuella ledarutbildningar
Grönt kort - Leda laget
Hallands Fotbollförbund började under 2014 att utbilda alla ledare som skall leda ett lag i match i åldrarna upp till och med 12 år för behörighet med Grönt Kort – Leda laget. Ursprunget i detta är att vi vill säkerställa barn och ungdomars möjlighet att spela fotboll utifrån den vision som är antagen av de halländska föreningarna. Barn och ungdomar skall ha möjlighet att spela fotboll i en sund och utbildande miljö där resultat är underordnat utveckling, prestation och utbildning. Kursen är obligatorisk för de ledare och tränare som ska leda lag i match med spelare upp till 19 år(2017). Utbildningsbeviset ska hänga runt halsen i samband med match. Föreningsdomarna går en motsvarande kurs för att Leda matchen. Distriktsdomarna utbildas och informeras i samband med fortbildning 2017. Grönt kort gäller all barn- och ungdomsfotboll som spelas i Halland.
Som innehavare av Grönt kort är ledaren ansvarig för sig själv, sitt lag, sina spelare och för sin publik. Grönt kort innebär också att om ledaren har frågor eller synpunkter på domslut, ett annat lags ledare eller liknande så tas de enskilt med den det berör, ex i halvlek(för barnen och de yngre ungdomarna)eller efter matchen och alltid i ett utbildande klimat.
Det gröna kortet är personligt och varar i tre år sedan är det dags att på nytt utbilda sig i en fortbildningskurs. Kortet hänger synligt om halsen på ledaren under matchen.
Utbildning i Grönt Kort?
Samtliga ledare som ska leda lag med spelare upp till 19 år i match, ska före säsongen genomgå utbildning. Utbildningen är ca 3h. Den kan ske via HFF centrala utbildningar eller internt på hemmaplan i föreningen. Kortet är giltigt i tre år.
Du förnyar sedan din utbildning med en Grönt kort- Leda laget Fortbildning. Den kursen är 1,5h och kan med fördel kombineras med Spelarutbildningsplanen Grund.
Kontakta en instruktör eller malin@hallandsff.se på HFF kansli för att boka en intern utbildning i din förening. Kursen finanaiseras via Idrottslyftet.

Landslagetsfotbollsskola
Grundkurs: Utbildningen är sex timmar och riktar sig till nya ledare i föreningens fotbollsskola, såväl för de små barnen som äldre spelare
Fortbildning: Utbildningen är tre timmar och riktar sig till ledare i föreningens fotbollsskola.
Kontakta malin@hallandsff.se för mer information.

Spelarutbildningsplanen(SUP)
Hallands FF erbjuder inom satsningen på implementering av SvFF Spelarutbildningsplan utbildning för föreningsledare i en kurs som heter "SUP Grund". Kursen vänder sig till ledare som vill fördjupa sin förståelse kring hur SvFF rekommenderar att man skapar god lärandemiljöer för sina fotbollsspelare. Syftet med Spelarutbildningsplanen är att öka kunskapen om fotboll utifrån barnrättsperspektivet, hur man som tränare bör vara och vad man i sin träning bör fokusera på i olika åldrar.Utbildningen är två-tre timmar. Vissa tillfällen är det endast teori, andra tillfällen är det både teori och praktik. Upplägget görs i samråd med föreningen.
I samband med fortbildning av Grönt kort- Leda laget kan SUP Grund erbjudas samma kväll.

Fortbildning Spelarutbildning grund (SUP grund)
Denna fortbildning är en teoretisk grundutbildning på 3 timmar som går igenom spelarutbildningsplanens uppbyggnad och grundtankar. En utbildning som riktar sig till alla olika ledare i föreningen. Den kan med fördel genomföras med både aktivitetsledare (tränare/ledare) och organisationsledare (styrelse/ledamöter i sektioner/kommittéer/utskott). Skall verksamheten kunna bedrivas med utgångspunkt från spelarutbildningsplanen är det av stor vikt att även organisationsledare i styrelser och kommittéer/sektioner genomgår denna utbildning för att kunna organisera föreningens verksamhet på bästa sätt.

Fortbildning Spelarutbildning fördjupning (SUP fördjupning)
Fördjupningen av spelarutbildningsplanen kan göras på många olika sätt. Man kan fokusera på den nivå som deltagande tränare/ledare ansvarar för. Den kan ta upp olika ämnen inom spelarutbildning som exempelvis fysik, kost, anfallsspel, passningar mm. De olika ämnena kan även kombineras med nivåerna. Denna fortbildning riktar sig till aktiva tränare/ledare där fokus är på deras uppdrag som ledare i träning och match. För att delta i denna aktivitet krävs att ledaren genomgått Spelarutbildning grund. För att genomföra aktiviteten så behövs en spelartrupp.

Fortbildning Spelarutbildningsplan Matchanalys (SUP matchanalys)
En av de största förändringarna inom spelarutbildningsplanen och i tränarutbildningen är att träningen skall utgå från matchen. Fokus är på prestation inte resultat. För att kunna identifiera spelarnas prestationer behöver tränare/ledare ha insikt i vad och hur de skall leta efter detta i matchen. Utbildningen riktar sig till tränare/ledare som ansvarar för lag som kommit igång med sitt matchspel. Ju äldre spelarna är desto mer fortbildning som denna behövs. För att delta i denna aktivitet krävs att ledaren genomgått Spelarutbildning grund. För att genomföra aktiviteten så behövs en spelartrupp om man inte utnyttjar en redan befintlig match.
Kontakta malin@hallandsff.se för information.

Knäkontroll

Hallands FF erbjuder utbildning för föreningens ledare/föräldrar och spelare i "Knäkontroll". Utbildningen innehåller både teori och praktik (ca.3h). Förbättra dina kunskaper för att förebygga allvarliga knäskador inom dam- och flickfotbollen. Aktuell forskning visar att om du tränar enligt Knäkontrollprogrammet vid två tillfällen i veckan i samband med uppvärmningen så minskar risken att drabbas av en främre korsbandsskada med 2/3. Vi erbjuder nu fler utbildningar, för ledare och spelare. Målgrupp är främst ledare för spelare 12-18 år. Kursen vänder sig till ledare för fotbollslag oavsett om det är barn eller ungdomar.
Kontakta malin@hallandsff.se för information.
Samtliga ovanstående Ledarutbildningar finansieras via Idrottslyftet.

HFF-Instruktörer

HFF utbildar årligen instruktörer i grundläggande föreningslära, en handledarutbildning samt specifika handledarkurser till respektive kurs. Utbildning inför året sker främst under perioden jan-mars.
De instruktörer som sedan är godkända att leda respektive kurs under året finns på HFF hemsida under blanketter och formulär.
Vill du vara med som instruktör i dessa kurser?
Grundkrav är att du har genomgått Tränarutbildningen C och B Ungdom.
Maila en intresseanmälan till malin@hallandsff.se

SISU Idrottsutbildarna
HFF rekommenderar även de utbildningar som genomförs av SISU Idrottsutbildarna. I föreningsutvecklingsperspektivet så är det Idrottens Föreningslära och Framtidens IF för föreningens organisationsledare. För aktivitetsledare/tränare så kan man inleda sin tränarbana med att gå kursen "Plattformen" som är idrottens basutbildning med fokus på tränare och ledare för barn och ungdomar. I samband med genomförda aktiviteter är det bra om föreningen kontaktar sin SISU-konsulent för att fortsätta lärandet från kurstillfället med hjälp av lärgrupper.