Ledarutbildning i Halland

Information om aktuella ledarutbildningar
Mer information om ledarutbildningar finner du nedan i dokumentet "Ledarutbildning i Halland". Aktuella tillfällen finner du under "Anmälan till utbildning".

Vill du vara med som HFF-utbildare?
HFF utbildar årligen utbildare i grundläggande föreningslära, en handledarutbildning samt specifika handledarkurser till respektive kurs. Utbildning inför året sker främst under perioden jan-mars.
De utbildare som sedan är godkända att leda respektive kurs under året finns på HFF hemsida under blanketter och formulär.
Vill du vara med som utbildare i dessa kurser?
Grundkrav är att du har genomgått Tränarutbildningen C och B Ungdom.
Maila en intresseanmälan till anna@hallandsff.se

SISU Idrottsutbildarna
HFF rekommenderar även de utbildningar som genomförs av SISU Idrottsutbildarna. I föreningsutvecklingsperspektivet så är det Idrottens Föreningslära och Framtidens IF för föreningens organisationsledare. För aktivitetsledare/tränare så kan man inleda sin tränarbana med att gå den nya kursen "Grundtränarutbildning" som är idrottens basutbildning med fokus nya tränare och ledare.

Oavsett utbildning rekommenderar HFF att föreningen i samband med genomförda aktiviter kontaktar sin SISU-konsulent för att fortsätta lärandet från kurstillfället med hjälp av lärgrupper.