Fotbollsutvecklare

Fotbollsutvecklare

Hallands Fotbollförbund har antagit en ny riktning för sin barn- och ungdomsverksamhet. Absolut fokus är att utbilda och fortbilda föreningarnas tränare och ledare. Genom fler och bättre utbildade ledare ökar vi möjligheten att nå svensk fotbolls vision, så många som möjligt – så länge som möjligt – så bra som möjligt. För att detta ska bli möjligt behöver HFF anlita fler instruktörer som kan bistå föreningarna med utbildning, råd, stöd och information i föreningsmiljön.

Vill du anta denna utmaning och detta uppdrag för att tillsammans med alla föreningar utveckla den halländska fotbollen? Då ska du söka uppdraget som fotbollsutvecklare.

Uppdrag

Föra ut HFF inriktning avseende barn- och ungdomsverksamhet. I detta ingår bl.a. att vara rådgivande, stöttande och bollplank för tränare/ledare, genom bl.a. uppsökande verksamhet. Dessutom genomför du utbildningar t.ex. Fortbildningar i Spelarutbildningsplanen (grundkurs, fördjupningar, matchanalys, fotbollsskolan), Grönt kort kurser (Leda laget, Leda matchen – grund och fortbildning), tränarutbildningar C-diplom och B ungdom. Du förmedlar också föreningens behov av andra utbildningar till bl.a. SISU Idrottsutbildarna. Du är också instruktör vid läger arrangerade av HFF.

Förutsättningar

Uppdraget är arvoderat. Du tilldelas ett antal föreningar som du ansvarar för och i dessa genomför du uppdraget. Du får kontinuerlig fortbildning av HFF i form av handledare- och licensutbildningar för de utbildningar du genomför samt en utbildning via Högskolan i Halmstad (7,5 hp). Utbildningen på Högskolan i Halmstad börjar i september 2018 och pågår till maj 2019 med en träff/månad.

Krav

Du har en god kännedom om föreningslivet och fotbollen. Du har varit aktiv ledare/tränare inom fotbollen. Du har genomgått minst tränarutbildning motsvarande Ungdom B/Uefa B. Vi önskar att du har någon form av pedagogisk utbildning.

Omfattning

Du deltar i nämnda fortbildningar samt handledar- och licensutbildningar för respektive utbildning. Utbildningen via Högskolan i Halmstad omfattar 3-4 timmar/månad under perioden september-maj, kvällstid och innehåller bl.a. Vad är vetenskaplig evidens? Vad är ett bra motivationsklimat och hur kan jag som tränare arbeta för att främja det? Reflektion kring hur ditt beteende som utbildare påverkar andra. Kommunikation och feedback. Hemuppgifter kan förekomma.

Verksamheten i föreningarna planeras i samverkan med föreningarna och utifrån dina förutsättningar. Vi ser gärna att Du också deltar som utbildare på de ev. läger som HFF arrangerar.

Intresseanmälan

Du skickar din intresseanmälan till peter@hallandsff.se senast den 15 maj.

I intresseanmälan anger du fullständiga person- och kontaktuppgifter samt dina erfarenheter och utbildningar inom fotbollen. Du anger också dina civila utbildningar och vilka anställningar du innehaft och har för tillfället.

Frågor besvaras av Peter Upphoff 035-265 20 24 eller e-postadress enligt ovan.