Fotboll i skolan

Hela konceptet med Fotboll i skolan omarbetades, förtydligades och strukturerades under 2017. Hhär finner du aktuell information från SvFF.
Fotboll i skolan
Fotboll i grundskolan
Fotboll i gymnasieskolan

OBS! Certifiering söks årligen(undantag NIU-verksamhet som beslutas av SvFF)

Fotboll i grundskola
Certifiering för grundskolor läsåret 2019/2020 är möjlig från läsårets start
Här är länk till certifiering för Fotboll i grundskola

Certifiering söks årligen!

Kommande träff för skolinstruktörer i grundskolan:
Sker i samarbete med Skåne FF, datum ej bestämt ännu.

Fotboll i gymnasieskolan
Lokala idrottsutbildningar med fotboll i Halland
Osbecksgymnasiet, Laholm
Aspero idrottsgymnasium, Halmstad
Sannarpsgymnasiet, Halmstad
Falkenbergs gymnasieskola
Peder Skrivares skola, Varberg
Elof Lindälvs skolan, Kungsbacka
Aranässkolan, Kungsbacka
Från och med hösten 2017 erbjuds även LIU-fotbollsgymnasier möjligheten att certifera sig.
Här finns länken med certifieringskriterier samt ansökan

Elitidrott och fotboll
Läs mer om Fotboll i gymnasieskolan här.

Ansökningsinformation för elever hittar ni på respektive skolas hemsida. Sista dagen för ansökan är 1 december.

Nationella godkända idrottsutbildningar år 2015-2019
Sannarspgymnsiet, Halmstad
Falkenbergs gymnasieskola
Kungsbacka elitidrottsskola

Nästa NIU-period börjar ht-19. Skolornas ansökan skickas till och hanteras av SvFF.
Tidsplanen för ansökan är följande:
Augusti 2017: Kriterierna för NIU-fotbollsgymnasiet publiceras.

Augusti 2017: Ansökan för nästa NIU-period öppnas.

15 oktober 2017: Ansökningssidan för nästa NIU-period stängs.
31 december 2017: Besked om tillstyrkan/avstyrkan lämnas senast.
Januari 2018: Skolorna som har fått tillstyrkan från SvFF kan söka tillstånd för NIU från Skolverket/Skolinspektionen.
Skolorna som har fått tillståndet startar verksamheten hösten 2019.

Certifieringskraven bygger på dokumentet som RF har tagit fram tillsammans med alla SF, och har en gemensam del (vanlig text) som gäller för alla SF.
Under varje rubrik har Svenska Fotbollförbundet gjort sin specifikation (kursiv text) av grundförutsättningar samt de faktorer som ska bedömas innan tillstyrkan/avstyrkan.

I själva ansökningsformuläret beskriver skolan hur de jobbar för att uppfylla kriterierna.

Har du frågor om Fotboll i skolan, kontakta Anna på HFF kansli anna@hallandsff.se