Övningstrupp

Spelarutbildning i Hallands FF
HFF erbjuder spelarutbildning i en mängd olika former. Att vara deltagare i en övningstrupp i samband med tränarutbildning eller ledarutbildning är en del.

Syfte
• Fler aktiva, längre
• Verka för en medveten och utvecklande spelarutbildning i föreningsmiljö
• Implementera SvFF Spelarutbildningsplan hos styrelse, ledare och spelare i föreningarna
• Erbjuda utvecklande träningsmiljöer och utvecklande matchspel för spelare i åldern 15-19 år
Mål
• Inom tre år(2020) nå samtliga barn- och ungdomsföreningar med spelarutbildning genom ledarutbildning i föreningens regi.
• Fler aktiva spelare i åldern 15-19 år(2020)
• Fler aktiva spelare i åldern 20-25 år(2025)
• Fler utbildade ledare för spelare i resp. spelform(2020)

För vem?
Övningstrupp riktar sig till spelare som vill träna och spela extra för att utvecklas vidare genom att träffa nya ledare och spelare från andra föreningar

Vad erbjuds?
HFF Övningstrupp
Föreningslag och enskilda spelare erbjuds delta som övningstrupp vid enstaka tillfälle eller heldag(två pass) i samband med HFF Tränarutbildningar. Detta kan även kombineras med utbildning för ledare och spelare i en teambuildingdag.

Hur?
HFF Övningstrupp
Spelaren anmäler sig i FOGIS till aktuellt tillfälle. Ledare för lag i aktuell ålder mailar intresse till anna@hallandsff.se. Ingen kostnad.

När?
Se datum för aktuella tillfällen på HFF:s hemsida under fliken Ungdom 13-19år/Spelarutbildning och Anmälan till läger/Övningstrupp

Vilka utbildar?
Tränarutbildning leds av licensierade Tränarutbildare för resp kurs dessa kan vid dessa tillfällen kompletteras med distriktets Fotbollsutvecklare(DIFU) eller HFF Utbildare,
Föreningstränare är alltid välkomna att delta aktivt som extraledare eller som aktiva observatörer tillsammans med en utbildare.

Vill du vara med? Vill du vara med som HFF Utbildare under året eller är intresserad av att ansöka till den nya gruppen HFF Fotbollsutvecklare(DIFU) inför hösten, maila en intresseanmälan till anna@hallandsff.se Har du inte formell utbildningsnivå i nuläget hjälps vi åt att lösa det.

Frågor? Har du frågor om spelar-, ledar- eller tränarutbildning kontakta anna@hallandsff.se