Spelarutbildning genom ledarutbildning

HFF erbjuder spelarutbildning i en mängd olika former.
Samtliga utbildningar utgår från SvFF Spelarutbildningsplanen och de nya spelformerna.
Spelarutbildning genom ledarutbildning i förening är en del.

Syfte
• Fler aktiva, längre
• Verka för en medveten och utvecklande spelarutbildning i föreningsmiljö
• Implementera SvFF Spelarutbildningsplan hos styrelse, ledare och spelare i föreningarna
• Erbjuda utvecklande träningsmiljöer och utvecklande matchspel för spelare i åldern 15-19 år
Mål
• Inom tre år(2020) nå samtliga barn- och ungdomsföreningar med spelarutbildning genom ledarutbildning i föreningens regi.
• Fler aktiva spelare i åldern 15-19 år(2020)
• Fler aktiva spelare i åldern 20-25 år(2025)
• Fler utbildade ledare för spelare i resp. spelform(2020)
För vem?
Spelarutbildning genom ledarutbildning i förening riktar sig till tränare/ledare/föräldrar som vill lära sig om de nya spelformerna och hur träningen anpassas till barn och ungdomars villkor och/eller utvecklas vidare genom att träffa nya ledare och spelare från andra lag och/eller föreningar.
Vad erbjuds?
HFF Lokala läger
Spelare 12-14år(-19år)
Allianser och föreningar i samarbete med HFF erbjuder spelarutbildning, Lokala läger, för spelare 12-14(-19)år. Det finns enstaka träningar, dagläger, läger med övernattning och matchläger. Spelaren faktureras kostnaden för läger. Vid vissa tillfällen kombineras spelarutbildning även med en ledarutbildning som ett led i HFF:s nya satsning på unga ledare. Ledarutbildning finansieras genom Idrottslyftet. Föreningstränare är alltid välkomna att delta vid HFF Lokala läger och en fortbildning för ledare genomförs parallellt eller i samband med spelarnas läger.
HFF Övningstrupp
Föreningslag och enskilda spelare erbjuds delta som övningstrupp vid enstaka tillfälle eller heldag(två pass) i samband med HFF Tränarutbildningar. Detta kan även kombineras med utbildning för ledare och spelare i en teambuildingdag.
Spelarutbildning genom ledarutbildning i förening
Spelare 6-12år och 13-19år
HFF genomför spelarutbildning i samband med ledarutbildning i Spelarutbildningsplanen SUP Grund, SUP Praktik och SUP Matchanalys i föreningen för spelare upp till 12 år(SUP nivå 1 och SUP nivå 2) samt för SUP nivå 3 och 4 samt Spelformsutbildningar 3mot3, 5mot5, 7mot7, 9mot9 och 11mot11. Detta finansieras genom Idrottslyftet och anordnas främst lokalt i förening. Förening gör ansökan om intern utbildning till malin@hallandsff.se Dessa utbildningar anordnas även centralt för ledare(se aktuella datum på HFF hemsida/utbildning och anmälan till dessa utbildningar görs i FOGIS).
Hur?
Spelarutbildning genom ledarutbildning i förening.
Ledaren anmäler sig till sin förening för interna utbildningar och till HFF genom FOGIS på centralt anordnade utbildningar. Förening som vill genomföra dessa utbildningar gör ansökan om intern utbildning till malin@hallandsff.se Ledarutbildning finansieras genom Idrottslyftet. Kallelse skickas ut före utbildning(gäller inte föreningsinterna utbildningar).
Vilka utbildar?
Spelarutbildning och ledarutbildning leds av SvFF Nationell Fotbollsutvecklare(NAFU), distriktets Fotbollsutvecklare(DIFU), HFF Utbildare, föreningstränare och externa inspirationstränare.
Krav på utbildare: För att vara HFF Fotbollsutvecklare och HFF Utbildare är lägsta krav att ledarna är insatta i SvFF Spelarutbildningsplan samt genomgått de nya tränarutbildningarna eller minst handledning i dessa kurser om de har "gammal Steg 2 eller Steg 3-utbildning" eller "gammal Bas 2-diplomutbildning". De nya tränarutbildningarna som avses är Tränarutbildning C(6-12år) och Tränarutbildning B Ungdom(13-19år) under året kompletteras det även till viss del med Tränarutbildning A Ungdom(16-19år).
Utbildare deltar i fortbildning kontinuerligt under året och har genomgått handledning i de utbildningar som genomförs. Utbildingarna följer gemensamt framtagna program ur Spelarutbildningsplanen och/eller Tränarutbildningens material. Föreningstränare är alltid välkomna att delta aktivt som extraledare eller som aktiva observatörer tillsammans med en utbildare.

Vill du vara med? Vill du vara med som HFF Utbildare under året eller är intresserad av att ansöka till den nya gruppen HFF Fotbollsutvecklare(DIFU) inför hösten, maila en intresseanmälan till anna@hallandsff.se Har du inte formell utbildningsnivå i nuläget hjälps vi åt att lösa det.

Frågor? Har du frågor om Spelarutbildning eller Ledarutbildning, kontakta anna@hallandsff.se

I föreningen genomförs följande aktiviteter finansierade av Idrottslyftet
Spelarutbildning Grund (SUP Grund)
Denna fortbildning är en teoretisk grundutbildning på 3 timmar som går igenom spelarutbildningsplanens uppbyggnad och grundtankar. En utbildning som riktar sig till alla olika ledare i föreningen. Den kan med fördel genomföras med både aktivitetsledare (tränare/ledare) och organisationsledare (styrelse/ledamöter i sektioner/kommittéer/utskott). Skall verksamheten kunna bedrivas med utgångspunkt från spelarutbildningsplanen är det av stor vikt att även organisationsledare i styrelser och kommittéer/sektioner genomgår denna utbildning för att kunna organisera föreningens verksamhet på bästa sätt.
Spelarutbildning Fördjupning (SUP Praktik)
Fördjupningen av spelarutbildningsplanen kan göras på många olika sätt. Man kan fokusera på den nivå/spelform som deltagande tränare/ledare ansvarar för. Den kan ta upp olika ämnen inom spelarutbildning som exempelvis fysik, kost, anfallsspel, passningar mm. De olika ämnena kan även kombineras med nivåerna. Denna fortbildning riktar sig till aktiva tränare/ledare där fokus är på deras uppdrag som ledare i träning och match. För att delta i denna aktivitet krävs att ledaren genomgått Spelarutbildning Grund. För att genomföra aktiviteten behövs en spelartrupp.
Spelarutbildningsplan Matchanalys (SUP Matchanalys)
En av de största förändringarna inom spelarutbildningsplanen(sedan 2012) och i tränarutbildningen(sedan 2015) är att träningen skall utgå från matchen. Fokus är på prestation inte resultat. För att kunna identifiera spelarnas prestationer behöver tränare/ledare ha insikt i vad och hur de skall leta efter detta i matchen. Utbildningen riktar sig till tränare/ledare som ansvarar för lag som spelar matcher. Ju äldre spelarna är desto mer fortbildning som denna behövs. För att delta i denna aktivitet krävs att ledaren genomgått Spelarutbildning Grund. För att genomföra aktiviteten så behövs en spelartrupp om man inte utnyttjar en redan befintlig match.
Kurserna och fortbildningarna finansieras genom Idrottslyftet och administreras av HFF med hjälp av respektive arrangerande förening/HFF utbildare

Har du frågor om spelar- eller ledarutbildning? Kontakta anna@hallandsff.se