Styrelse

Utbildningar för organisationsledare såsom styrelseledamöter, ledamöter i kommittéer, utskott, sektioner mm. organiseras och genomförs av SISU Idrottsutbildarna.

HFF genomför dock gärna utbildning i Spelarutbildningsplanen och Fotbollens spela, lek och lär för organisationsledare.