Ledare för ungdomar 13-19 år

Centrala kurser
HFF genomför centrala kurser under perioden oktober till mars, dessa kurser publiceras på hemsidan senast i augusti. Till vänster i den blå menyn i "Anmälan till utbildning" finns info om aktuella utbildningar. Parallellt med det samt under övrig tid är det föreningarna själva som söker tillstånd för att arrangera och genomföra egna tränarutbildningar.

Instruktörer
Endast lic Tränarutbildare(nytt från 2017-01-22) har tillåtelse att utbilda i dessa utbildningar. Samtliga Tränarutbildare ska även ha genomgått HFF Grundutbildning. De instruktörer som är godkända att leda respektive kurs under året finns på HFF hemsida under blanketter och formulär. Utbildning av HFF instruktörer pågår jan-mars.

Tränarutbildning UEFA B(Seniortränarutbildning) startar i november.

Intern kurs
Vill din förening arrangera en intern kurs? Läs mer i blanketten "Riktlinjer för att arrangera intern kurs" och ansök om tillstånd att arrangera intern kurs.
För mer information om kurserna läs i respektive länk.
Blanketterna finner du här eller under HFF Info/Blanketter/formulär