Besked om uppskjuten seriestart för samtliga lag

Med hänvisning till FHMs och regeringens beslut om att inte göra några lättnader för seniorlag i de restriktioner som gäller till den 30 juni samt det beslut som SvFF styrelse tagit rörande "de lägre förbundsserierna (division 2-3 herrar och division 1 damer)" har HFF TK tagit följande beslut:

  • Restriktionerna har inte lättat för seniorlag vilket innebär att seriestarten skjuts upp till 22-23 maj för representationslagenoch utvecklingslagen.
  • Om inte restriktionerna lättat senast 10 maj skjuts seriestarten upp ytterligare, till 5-6 juni. Seriespelet genomförs då fortsatt med dubbelmöten i representationsserierna och ev. enkelserier för utvecklingsserierna.

Alla seniormatcher som nu är inlagda tom den 22 maj skjuts upp för tillfället och vidare besked om datumsättning ges i anslutning till FHMs besked om ev lättnader i restriktionerna senast den 10 maj.

Om restriktionerna kvarstår efter 10 maj återkommer HFF TK om det kan bli tvingande med enkelserie. Men som tidigare meddelats kommer dubbelmöten att värnas om för representationslagen så långt som TK anser det möjligt.