Anmälan spelare/ledare

Anmälan för grov utvisning

Beskriv förseelsen så bra som möjligt

Var bollen i spel?
Var bollen inom spelhåll för den utvisade spelaren?
Skedde förseelsen i kamp om bollen?
Var sparken/slaget/knuffen avsiktlig?