Arvode

Arvoden till domare administreras genom den digitala domarersättning.

Matcharvode för huvuddomare och assisterande domare - FOTBOLL

Serier

Herrar div 4, Herr regional reservlagsserie, Juniorallsvenskan U19 div 1, Pojkallsvenskan och slutspel U17
HD - 920:-
AD - 670:-

Damer div 2, Herrar div 5, Herr och junior reserv elit, Herrar utvecklingsserie klass 1, Pojkallsvenskan div 1 U17, Distriktslagsturnering (DUT)
HD - 810:-
AD - 590:-

Damer div 3, Damer regional utvecklingsserie, Herrar div 6, Herrar utvecklingsserie klass 2, Pojkar 17-19 år div 1-3
HD - 700:-
AD - 510:-

Damer div 4 och lägre, Damer utvecklingsserie klass 1-2, Herrar div 7 och lägre, Herrar utvecklingsserie klass 3
HD - 680:-
AD - 495:-

Ungdoms- och övrig fotboll

Nedanstående överenskomna matcharvoden för huvuddomare och assisterande domare gäller för godkända distriktsdomare som genomgått steg 1.

(Föreningar har rätt att arvodera sina egna föreningsdomare utifrån egna överenskommelser.)

Ungdomar div 1-6 spelform 11mot11 (ej div 1-3 pojkar se ovan)
HD - 680:-
AD - 495:-

Ungdomar div 7-9 spelform 9mot9
HD - 440:-

Barn div 10-15 spelform 7mot7
HD 320:-

Senior och ungdomar 15-19 år i spelformen 7mot7
HD - 360:- vid enskild match (3x20)
HD - 300:-/match vid poolspel (3x15)

 

Restidsarvode utgår om domaren/assisterande domarna för att fullfölja sitt uppdrag måste resa över
80 km enkel resa        150,-
150 km enkel resa      200,-
200 km enkel resa      250,-
250 km enkel resa      400,-
300 km enkel resa      450,-
400 km enkel resa      500,-

Om domaren måste utnyttja båtkommunikation till och från uppdrag, och restidsarvodet understiger 80 km enkel resa men uppdragstiden överstiger 6 timmar, utgår ett restidsarvode på 150:-.

Med enkel väg avses kortaste resväg mellan domarens bostad och arenan.

Resekostnadsersättning utgår för resa mellan bostad och arena med 3:00 kr/km inkl. passagerare, från första kilometern.
Samåkning till och från uppdrag skall ske i så stor utsträckning som möjligt.

Förlorad arbetsförtjänst utgår inte i distriktets serier.

Traktamente utbetalas inte i distriktstävlingar.

Om domare dömer flera matcher i rad utgår endast ett restidsarvode (om ovanstående villkor uppfylls) och endast en reseersättning. Arvode utgår i förhållande till antalet matcher och fördelas mellan lagen.

Vid cuper och kvalspel, med tillstånd från eller anordnade av distriktsförbund, utgår arvode efter högsta lagets serietillhörighet, dock högst Herrar div. 4-arvode och Damer div. 2-arvode.

Det finns två typer av matcher, tävlingsmatcher och träningsmatcher.

TÄVLINGSMATCHER
Tävlingsmatcher är sanktionerade serie- och cupmatcher som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden. Vid dessa utgår ersättning enligt ovan.

TRÄNINGSMATCHER
Träningsmatcher är matcher som ej är tävlingsmatcher. Vid dessa utgår arvode enligt följande:

  • Vid träningsmatcher utgår 75% av arvodet för tävlingsmatch om domaren dömer ensam.
  • När domare och assisterande domare förekommer utbetalas 50 % av arvodet för tävlingsmatch till vardera.

I fråga om träningsmatcher i fotboll som spelas någon gång under tidsperioden för ordinarie seriespel, dvs. när serie väl har startat men inte slutförts, utgår ersättning såsom för tävlingsmatch.

Vid träningsmatcher är det högsta lags serietillhörighet som avgör ersättningens storlek.

När match ställs in eller w.o. lämnas på matchdagen, utgår restidsarvode á 300:- till domaren oavsett om han/hon infunnit sig på matcharenan. Om domaren infunnit sig på matchplatsen utgår även reseersättning.

Restidsarvode betalas endast ut i tävlingsmatch.

I Halland är föreningen skyldig att betala domarens ersättning för match inom 14 kalenderdagar efter spelad match. Föreningen skall dock utföra betalning så skyndsamt som möjligt.

Är betalning inte genomförd inom ovanstående antal dagar skall domaren kontakta föreningen och påtala detta. Är betalning inte genomförd inom 3 dagar efter detta kontaktas HFF, med nedanstående formulär,som då gör utbetalningen och fakturerar föreningen för ersättningen plus administrativ avgift (minst 300:-).

Övriga matcher är matcher som ej är tävlingsmatcher. Vid dessa utgår arvode enligt följande:

  • Vid träningsmatcher utgår 75% av arvodet om domaren dömer ensam.
  • När domare och assisterande domare förekommer utbetalas 50% av arvodet till vardera.
  • Vid matcher mellan olika åldersgrupp utgår arvodet enligt det äldsta laget.

Matcher med distriktslag ingår under ”Övriga matcher”, domaren får sin ersättning av HFF i följande månads löneutbetalning (23:e).

Uteblivet domararvode