Domarcoacher

Coachens roll är utöver matchtillsättning är att ha en bra överblick på domarna i respektive grupp när säsongen är över, för att kunna komma med förslag på klassificering inför nästa säsong. Coachen bör under säsongen varit ute och observerat alla domare som tillhör coachgruppen. Coachens uppdrag innebär också att tillsätta Lokala domarobservatörer (LDO) på domarna i sin grupp för att hjälpa till med domarnas utveckling.

Coachen ska efter säsongen ha ett möte med sin grupp och utvärdera säsongen.

Domarcoacher:

Coach division 4 (C4)          Magnus Vallerius

Coach division 5 (C5)          Magnus Vallerius

Coach division 6 (C6)          Vakant

Damdomarcoach (DDC)     Jörgen Ahlgren