Domarklassificeringar

Klassificering av domare innebär att domarna delas in i grupper efter högsta serietillhörighet.

Alla domare klassificeras i fyra olika klassningar:

Huvuddomare damer

Huvuddomare herrar

Assisterande domare damer

Assisterande domare herrar

Domargruppen i samråd med coacherna fastställer nästa säsongs klassificering, som sedan godkänns av HFF Styrelse.

Klassificeringen ändras inte under säsongen men domare kan ändå flyttas upp eller ner efter beslut av domargruppen (samt HFF Styrelse)

Om en domare tilldelas provmatch i en högre serie så innebär inte detta att domaren är klassificerad i denna serie nästa år.
En provmatch är ett test för att se om en domare klarar av en högre nivå.

Kriterier och andra faktorer som påverkar klassificeringen:

Förutom prestationerna på planen finns det ett antal andra faktorer som spelar in när klassificeringen av domarna ska göras.

Resultat på regelprov samt regelkunskap i övrigt.

Resultat på löptest inför och under säsongen.

Observatörsrapporter i samband med matcher.

Ordning och reda när det gäller rapportering av matcher, inläggning av ledighet m.m.

Antal återbud och när dessa kommer i förhållande till matcherna.

Social kompetens i förhållande till spelare, ledare, kollegor eller andra inom Hallands FF.

Deltagande på övriga träffar som spelfria dagar och annat.

Vilja att döma träningsmatcher inför och under säsongen.

Allt detta och fler faktorer vägs in i den slutgiltiga klassificeringen.