Domarutbildningar

För att utbilda sig till domare finns det ett antal olika steg.

Barndomarutbildning

Kursen för de som ska döma 5mot5- och 7mot7-matcher är ca 3h, varav minst en timme är praktik.
Material som ingår är kod till utbildningsmaterial på Fotbollsportalen samt Spelregler för Barn- och Ungdomsfotboll och ett digitalt domarkort. Denna kostnad står föreningen för, för respektive deltagare (ca 300 kronor).
Deltagaren skall medta en visselpipa till utbildningen. Denna anskaffas av föreningen eller deltagaren.
Praktiken kan genomföras på till exempel en skolplan, en gräs- eller grusyta, en fotbollsplan eller i en idrottshall. Deltagare behöver inte vara ombytta. Tips! Är det ett lag som tränar kan dessa användas som övningstrupp.
Utbildningen leds av godkänd HFF utbildare. Kursen genomförs som internutbildning i en förening med plats för andra föreningars medlemmar eller centralt genom HFF.

Ungdomsdomarutbildning

Kursen för de som ska döma 9mot9 i föreningen är ca 6h.
Material som ingår är kod till utbildningsmaterial på Fotbollsportalen samt Spelregler för Barn- och Ungdomsfotboll och ett digitalt domarkort. Denna kostnad står föreningen för, för respektive deltagare (ca 600 kronor).
Deltagaren skall också medta en visselpipa till utbildningen. Denna anskaffas av föreningen eller deltagaren.
Minst en timme av utbildningen ska vara praktik ute och deltagarna ska vara ombytta.
Praktiken kan genomföras på till exempel en skolplan, en gräs- eller grusyta, en fotbollsplan eller i en idrottshall. Tips! Är det ett lag som tränar kan dessa användas som övningstrupp.
Utbildningen leds av HFF distriktsinstruktör.
Utbildningen genomförs som centrala utbildningar spridda i Halland. Datum och platser kommer att finnas på HFF hemsida/Anmälningar utbildningar/Domare.

Steg 1 - distriktsdomare

Har du hunnit känna på hur det är att döma matcher i din egen förening och funderar på att ta ett steg till?
Nu har du chansen att utveckla dig själv, få vara en del i fotbollsfamiljen samtidigt som du tjänar en slant på din hobby.
Nu är det dags att köra igång en utbildning av nya domare i Halland.
Inga förkunskapskrav finns för Steg 1 men du ska vara beredd att döma matcher med spelare från 15 år och uppåt.

Vad innebär det att utbilda sig till domare?

I utbildningen ingår minst 15 timmar teori där man går igenom hur man ska agera som domare
Därutöver har man praktik då man får lära sig hur man blåser i en pipa, hur man ska röra sig på planen samt mycket mer.
Fysiska tester ingår i utbildningen.
Regelkunskapen testas med ett regelprov.
Praktikmatcher genomförs för att praktisera det man lärt sig och där finns instruktörer med som ger feedback. Detta sker oftast i samband med någon cup.
Steg 1-utbildningen fortgår under hela första säsongen, då man kallas aspirant och man får stöd och uppföljning genom en namngiven mentor som tillhör distriktets bästa domare. Mentorn är ett bollplank och kommer att vara med ute och titta på matcher som aspiranten dömer. Därutöver kommer aspiranten följas av faddrar under de första uppdragen som är med och stöttar och hjälper till med aspirantens utveckling.

Vad dömer man som aspirant?

Till en början dömer man ungdomsmatcher som huvuddomare (HD) och matcher i division 3 damer som assisterande domare (AD). Detta för att komma igång med dömandet för att sedan i individuell takt ta klivet till svårare matcher. Det sker i samråd med aspiranten och ålder, erfarenhet av fotboll och dömande är faktorer som spelar in.

Hur går det till att bli domare?

Steg 1-utbildningen som gör att man blir distriktsdomare och dömer distriktets matcher (All seniorfotboll samt ungdomsfotboll som spelas 11 mot 11) kräver att man deltar på samtliga olika delar som teori, praktik samt praktikmatcher.
Kostnaden för kursen är 500 kr som deltagaren betalar innan kursstart.
I kursmaterialet ingår visselpipa och regelbok.

Domarfortbildning samt Steg

 Alla domare måste varje år genomgå en obligatorisk fortbildning för att få möjlighet att fortsätta döma fotboll genom Hallands Fotbollförbund.

Fortbildningen

Fortbildningen består av 4 delar och samtliga ska vara genomförda på ett godkänt sätt:

Teoridelen
En teoretisk fortbildningskurs på ca 8 timmar.

Regelprov
Godkänt regelprov med minst 11 rätta svar på 13 regelfrågor

Löptest
Godkänt löptest avklarat för den nivå man är klassificerad på.

Övriga obligatoriska träffar
Utöver dessa delar så är det under året ett antal obligatoriska träffar, fysiska eller digitala, som domaren måste deltaga på.

Stegutbildningar

Steg 2
Till Steg 2 tar Domargruppen ut ett antal domare beroende på kvalitet och framsteg men även lämplighet. Antalet är beroende på behovet av domare i högre serier. Vid godkänd utbildning finns möjligheten för domaren att flyttas upp till högre serier.

Steg 3
Domargruppen nominerar varje år ett antal domare till SvFF för att deltaga på Steg 3 och därmed vid godkänd kurs eventuellt ta steget upp till Regiondomare.

Steg 4 samt Steg 5
Dessa utbildningar tar SvFF ut domare till.