Handlingsplan vid hot och våld

Vid hot- eller våldssituationer mot domare Detta dokument gäller händelser vid såväl matchtillfället som annan tid då hot eller våld går att härleda till din roll som domare inom Hallands Fotbollförbund, oavsett varifrån hotet kommer. Observera att alla hot som framförs där du känner oro för din egen eller annans säkerhet (ex. din familjs) är att jämställas med olaga hot. Alla fysiska angrepp är att jämställas med misshandel. Sådant agerande ska polisanmälas. Kontakta ansvarig på Hallands Fotbollförbund så hjälper vi till.

Förberedelse inför match:
Ta reda på vem i arrangerande förening som är ansvarig för matchen. Den personen har en skyldighet att skydda dig vid behov. Dömer ni i team så ta även med i genomgången inför match hur ni ska agera om det händer något.

Händelser vid matchtillfället:

 1. Om situationen kräver – se till att komma i säkerhet först.
  Sätt er i säkerhet i ett låst utrymme.
  Endast de personer som du som domare har givit ditt tillstånd till får komma in i domarrummet.
 2. Anser du att det finns fara för liv eller hälsa
  Kontakta polisen. Ring 112.
 3. Notera vad som händer, vem som gör vad.
 4. Om det behövs, kontakta ansvarig från hemmalaget för assistans.
 5. Kontakta ansvarig på Hallands Fotbollsförbund.

Händelser vid annat tillfälle:

 1. Om situationen kräver – se till att komma i säkerhet först.
  Sätt er i säkerhet i ett låst utrymme.
 2. Anser du att det finns fara för liv eller hälsa
  Kontakta polisen. Ring 112.
 3. Notera vad som händer, vem som gör vad.
 4. Spara alla hot som du får via sms, e-mail eller telefon för att säkra bevis och för att möjliggöra spårning.
 5. Kontakta ansvarig på Hallands Fotbollsförbund.

Stöd och bearbetning:

Behöver du stöd eller någon att prata med efter händelsen så kontakta någon av de ansvariga på Hallands Fotbollförbund.
HFF domargrupp ordnar i dessa fall med möjligheter till samtal eller annan hjälp för att bearbeta händelser som kräver detta.

Massmedia:

Om du blir kontaktad av någon form av massmedia som till exempel tidningar, tv eller radiokanaler så uppmanas du att alltid hänvisa alla frågor till Hallands Fotbollförbund.
Svara framförallt inte på frågor gällande eventuella bestraffningar eller sanktioner mot personer, föreningar eller andra.

Kontaktpersoner:

Jörgen Ahlgren 0720-17 58 44, Domarkonsulent Hallands Fotbollförbund
Bengt Alderin 0722-30 78 27, Återbudsansvarig Norra Halland
Rudolf Iles 0722-30 78 23, Återbudsansvarig Södra Halland
Magnus Vallerius, 0731-54 58 99, Sammankallande HFF domargrupp
Jonas Erlandsson, 0733-12 77 04, Ledamot HFF domargrupp
Rolf Andersson, 0705-38 08 60, Ledamot HFF domargrupp
Peter Hallengren, 0734-44 19 70, Ledamot HFF domargrupp