Kontaktuppgifter

Personuppgifter Som domare är det din uppgift att gå in och ändra dina personuppgifter i FOGIS så att dessa alltid är korrekta. Om domaren flyttar från kommunen ska detta samtidigt meddelas till HFF kansli.

Kontaktuppgifter

Uppgifter som telefon, epost och adress till domaren ska alltid vara uppdateras i FOGIS så att föreningar, HFF eller andra domare kan få kontakt med domaren vid behov. Hemadressen ligger också till grund för researvodet i samband med matcher.

Bestraffningsregistret

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Detta gäller även domare som har kontakt med barn inom t.ex. fotbollen. Nedan finns mer information om detta samt en länk till polisens hemsida där man gör begäran.

Information om utdrag ur belastningsregister

RFs hemsida

Ansök om begränsat registerutdrag med hjälp av nedanstående länk:

Utdrag från belastningsregistret