Lokal domarobservatör

LDO För att utveckla domarna använder sig HFF av domarobservatörer på vissa matcher. Syftet med dessa är att ge domaren stöd och hjälp att utvecklas som matchledare. Det är viktigt att tid avsätts efter avslutad match för genomgång tillsammans, domarna och LDO. En LDO genomgår första året en grundutbildning och därefter årligen en fortbildning. För att bli godkänd som LDO ska godkänt regelprov genomföras.

Matchobservationer

Det finns olika blanketter beroende på vilket typ av uppdrag som utförs.

Fadderuppdrag utförs på nya domare som nyss gått Steg 1.

Observatörsrapport finns för 1 HD, 2 HD samt för 1 HD och 2 AD.

Blanketten ska inom 48 timmar skickas med epost till domarna, HFF kansli (Domarkonsulenten) samt i förekommande fall domarens coach.

Länk till Fadderrapport

Länk till Observatörsrapport 1 HD

Länk till Observatörsrapport 2 HD

Länk till Observatörsrapport 1 HD och 2 AD