Matchändringar

Inställd

När match blir inställd eller w.o. lämnas på matchdagen, utgår restidsarvode á 300 kronor till domaren oavsett om han/hon infunnit sig på matcharenan. Om domaren infunnit sig på matchplatsen utgår även reseersättning. Restidsarvode betalas endast ut i tävlingsmatch.

Flyttad

Om en förening meddelar att match har blivit flyttad så ska domaren hänvisa till Hallands Fotbollsförbund och att föreningen ska fylla i en ansökan om matchändring.

Ansökan om matchändring — Hallands FF (svenskfotboll.se)

Avbruten

Vid avbruten match ska domaren inte rapportera matchen i FOGIS. Domaren ska skyndsamt (inom 12 timmar) sända in en händelsebeskrivning via epost till info@hallandsff.se. Här ska ingå varför domaren avbröt matchen, i vilken minut samt resultatet vid avbrottet.

WO

Om en förening meddelar att de tänker lämna WO i en match så ska domaren hänvisa till Hallands Fotbollsförbund och att föreningen ska meddela detta dit.

Lediga uppdrag

Uppdrag som ännu inte är domartillsatta finns att söka i FOGIS. Tänk på att inte söka uppdrag som du inte klassificerad för.

Domare uteblir

Vid akuta återbud eller om domaren inte dyker upp till match, kontakta domartillsättaren för akuta återbud:

Norra Halland (Kungsbacka och Varberg):
Bengt Alderin, 0705-43 45 19

Södra Halland (Falkenberg, Halmstad, Hyltebruk och Laholm):
Rudolf Iles, 0722-30 78 23

Uppskjuten match

När domaren får besked om att en match är uppskjuten så är det domarens ansvar att meddela domartillsättaren eller i förekommande fall sin coach om matchens nya speltid gör att domaren inte kan döma matchen.

Återbud/Byten

Gäller återbud under veckodagar.

Matchbyten går till så att domaren som inte kan döma sin match hittar en ersättare med minst samma klassificering och boende i samma eller angränsande zon. (Använd FOGIS)

Instruktionsfilm för att hitta ersättare.

Därefter meddelas bytet till HFF genom att fylla i nedanstående formulär:

Återbud/Byte av uppdrag

Tidigare domare på uppdraget:

Ny domare på uppdraget:

Uppgifter om uppdraget:

Bytet är godkänt först när domaren fått ett svar på mejlet och matchen inte längre ligger på domarens lista i FOGIS.

Matchtillsättaren kan välja att godkänna ersättaren eller utse en annan.

Gäller återbud efter 12:00 på fredagar samt under helgdagar.

Matchbyten går till så att domaren som inte kan döma sin match hittar en ersättare med minst samma klassificering och boende i samma eller angränsande zon. (Använd återbudsgrupperna)

Därefter meddelas bytet till HFF genom telefonsamtal till den återbudsansvariga som domaren tillhör. Bytet är godkänt när återbudsansvarig har fått alla uppgifter och domaren fått ett positivt svar från återbudsansvarig och matchen inte längre ligger på domarens lista i FOGIS.

Återbudsansvarig kan välja att godkänna ersättaren eller utse en annan.