Uppförandekod för domare som verkar inom Hallands Fotbollförbund

Bestraffningar domare/spelare

En domare som även spelar fotboll själv och får en tidsbegränsad avstängning som spelare, vilket oftast sker i samband med grova utvisningar, är i normalfallet avstängd även som domare under denna tidsperiod.

Förebild

En domare förväntas att vara en förebild för alla andra inom fotbollsfamiljen både i samband med matcher som man dömer och som man spelar samt, givetvis, i alla andra sammanhang också.

Engagemang

Den som är utsedd att döma en fotbollsmatch ska visa engagemang för sitt uppdrag. Detta innebär bl.a. att komma i god tid till spelplanen och ha en positiv attityd. Domaren ska vara vårdat klädd vid ankomsten och under matchen ha domarkläder samt använda ett vårdat språk. Genom att springa på planen och hela tiden inta bra placeringar för att göra kunna göra så korrekta bedömningar som möjligt så visar domaren engagemang.

Domaren ska alltid vara på plats 45 minuter före matchstart (60 minuter vid team) och vid ankomst ta kontakt med funktionär i hemmalaget. Om domaren blir försenad av någon anledning ska kontakt tas med funktionär i hemmalaget och meddela detta.

Löptest

Löptest genomförs årligen inför säsongen med olika kriterier beroende på klassificering, enligt modell som domargruppen tar fram. Domare som inte får godkänt ska få chansen att genomföra ett nytt löptest. Tiden mellan ett underkänt löptest och omprovet måste vara minst två veckor. Domare som tillhör division 4 herr, division 5 herr samt division 2 dam genomför även ett löptest efter sommaruppehållet.

Regelprov

Regelprov genomförs årligen och domare som inte får godkänt ska få chansen att genomföra ett omprov. Tiden mellan ett underkänt regelprov och omprovet måste vara minst två veckor.

Cardskipper/Legitimation

Efter genomgången utbildning/fortbildning samt erlagd årlig administrationsavgift får domaren ett digitalt legitimationskort via Cardskipper. Detta kort berättigar domaren tillträde till samtliga matcher i serier/tävlingar som administreras av Hallands FF.

Jäv

Domaren ska självmant avsäga sig matcher där jäv kan misstänkas förekomma.

Exempel där jäv kan vara fallet:

Om domaren har varit verksam i en förening som spelare, ledare, supporter, förälder, närstående eller förtroendevald. Detta gäller även om domaren, i förekommande fall, varit verksam i båda föreningarna som matchen gäller. Inför varje säsong och i förekommande fall under säsongen ska varje domare meddela Hallands FF vilka föreningar eller lag de inte bör döma.

Behörighet

Domaren måste genomföra årlig fortbildning, genomföra ett godkänt löptest, skriva ett godkänt regelprov samt deltaga på samtliga obligatoriska träffar för att behålla sin behörighet som domare. Behörigheten som domare kan även återkallas av andra skäl som domargruppen, tävlingskommittén eller styrelsen för Hallands FF meddelar.

Bestraffningsregistret

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Detta gäller även domare som har kontakt med barn inom t.ex. fotbollen. Nedan finns mer information om detta samt en länk till polisens hemsida där man gör begäran.

Information om utdrag ur belastningsregister

RFs hemsida

Ansök om begränsat registerutdrag med hjälp av nedanstående länk:

Utdrag från belastningsregistret

Utmärkelser

Förtjänsttecken i brons för domare tilldelas licensierade domare som dömt aktiv under minst 5 år. Förtjänsttecken i silver för domare tilldelas licensierade domare som dömt aktiv under minst 10 år. Förtjänsttecken i guld för domare tilldelas licensierade domare som dömt aktiv under minst 15 år.

Utdelning av förtjänsttecknet kan ske vid respektive domarklubbs årsmöte alternativt i samband med fortbildning eller annan samling.

Utrustning

Varje domare ansvarar för att ha rätt utrustning med sig till match. Obligatorisk utrustning är:

Domartröjor (flera olika färger för att kunna välja bästa)

Domarbyxor (svarta)

Domarstrumpor (svarta)

Visselpipa (gärna 2 st)

Gult och rött kort

Anteckningsmaterial (block och pennor)

Armbandsklocka med tidtagarfunktion (mobiltelefon får inte användas)

Mynt för slantsingling

Domaren bör också ha med sig årets regelbok, handboken för domare samt eventuellt vattenflaska.

Domarutrustning kan köpas i SvFFs domarshop på nätet.

Vadhållning på egen match

Matchfixning är det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet – ett större hot än dopingproblematiken. Det är en företeelse som utgör ett allvarligt angrepp mot fotbollens själ, dess idé om fair play och sportsmanship och att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.

Svensk fotboll på alla nivåer och i alla funktioner står enade att kraftfullt förebygga, agera mot och beivra alla former av manipulation av och försök till manipulation av fotbollsmatcher. I detta arbete har SvFF ett nära samarbete med AB Svenska Spel, våra svenska intresseorganisationer och UEFA samt en öppen dialog med berörda myndigheter, däribland polis och åklagare.

För att motverka matchfixning är det av central vikt att alla spelare, tränare, ledare, funktionärer och föreningar informeras om problematiken, och om vilka regler som gäller. Ingen spelare, tränare, ledare, funktionär eller förening ska kunna hävda att man inte har kännedom om idrottens regler om matchfixning. Alla ska också vara medvetna om att brott mot idrottens regler kan föranleda upp till 10 års avstängning från all idrottslig verksamhet. Att motverka matchfixning är ett gemensamt ansvar för alla som verkar inom svensk fotboll.

Som distriktsdomare för Hallands Fotbollförbund intygar jag att:

  • Jag inte kommer att ingå vadhållning, varken själv eller genom ombud, på vadhållningsobjekt i matcher i den seriegrupp eller tävling där jag själv dömer.
  • Jag omgående kommer att underrätta HFF om jag blir kontaktad av någon för att medverka till, eller annars får kännedom om, otillåten vadhållning eller manipulation av match.
  • Jag inte kommer att vare sig begära, efterfråga eller ta emot otillbörlig belöning för att påverka utgången av eller innehållet i match där jag tjänstgör som domare.
  • Jag kommer att medverka i all slags utredning kring sådana otillbörliga förfaranden som nämnts ovan.
  • Jag även i övrigt kommer att följa Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet.