Samarbete inom teamet

Kontakt mellan domare

Inför matcher i team ska assisterande domare kontakta huvuddomaren senast två dagar före matchdagen för att stämma av inför match.

Om assisterande domaren inte hört av sig, ska huvuddomaren kontakta assisterande domaren dagen innan match samt meddela domaravdelning på HFF om vilken assisterande domare som inte hört av sig.

Assisterande domare

Assisterande domare används, om tillgång finns, i division 4 och 5 herrar samt division 3 damer. Utöver dessa serier kan assisterande domare används när matchtillsättare anser det behövas.

Linjedomare

Vid spel med representationslag med 1 eller 2 domare ska båda lagen befinna sig vid lagfunktionärsbänkarna på samma långsida inom sitt tekniska område. Hemmalaget ansvarar för att bemanna motsatta sidan med en linjedomare. Bortalaget ansvarar för att bemanna den sida där lagfunktionärsbänkarna finns.

Vid spel med 1 eller 2 domare i matcher med andra lag än representationslag finns det två alternativ att välja på. Hemmalaget ansvarar för att informera domare och gästande lag vilket alternativ som ska användas vid matchen.

Alternativ 1 innebär att båda lagen befinna sig vid lagfunktionärsbänkarna på samma långsida inom sitt tekniska område. Hemmalaget ansvarar för att bemanna motsatta sidan med en linjedomare. Bortalaget ansvarar för att bemanna den sida där lagfunktionärsbänkarna finns.

Alternativ 2 innebär att lagen ska befinna sig med sina lagfunktionärer och spelare på var sin långsida vid mittlinjen. Lagen ansvarar för att bemanna ”sin” sida med en linjedomare.

Tvådomarsystemet

Tävlingar där tvådomarsystemet används regleras i TB. När två domare används ska genomgång innan matchen alltid ske. Använd det utbildningsmaterial som finns på domarsidan på HFF hemsida.

Resa till match

Samåkning till och från match ska ske i så stor utsträckning som möjligt. Oavsett varifrån du reser så ska resan räknas från din bostadsadress till matcharenan, närmaste vägen. Systemet för den digitala domarersättningen räknar ut detta.

Genomgång inför match

Varje huvuddomare ska inför teammatcher hålla genomgång med sina assisterande domare. Huvuddomaren bestämmer själv vad som ska ingå i genomgången. Nedan kommer ett förslag.

Vid matcher i team ska samling ske senast 60 minuter före matchstart, huvuddomaren har rätt att bestämma om tidigare samling.

Matchgenomgång med förberedelse och analys av match

Genomgång samarbete

 • Kontakten med ledare
 • Matchförutsättningar
 • Bänkarna AD1 – AD2
 • Inkast
 • Hörna – inspark
 • Mål – ej mål
 • Offside, ingriper – vinner fördel – stör
 • Ojust spel – olämpligt uppträdande
 • Straffområdet
 • Tecken – kroppsspråk
 • Övrigt: tid, anteckningar, byten, skadad spelare, utvisad ledare…
 • FRÅGOR?

Diskutera före match:

 • KONSEKVENT Samma bedömning över hela planen och genom hela matchen
 • INITIATIV Agera snabbt vid t.ex. avstånd – gäller hela teamet
 • KONCENTRATION OCH ENGAGEMANG
 • MOD

Diskutera efter match:

 • Var vi konsekventa, engagerade och hade vi roligt?
 • Tog vi tag i fusket? Bortsparkade bollar, avstånd till mur.
 • Kunde AD agerat annorlunda vid något tillfälle?
 • Kunde HD hjälpt AD bättre vid någon situation?

Ta upp två saker som teamet gjorde bra i denna match

Ta upp två saker som teamet kan förbättra till nästa match