Verksamhetsplan

Domargruppen jobbar efter en verksamhetsplan som styrelsen godkänner inför varje år. Verksamhetensplanen styr planering och genomförande av aktiviteter under verksamhetsåret.

Utöver verksamhetsplanen jobbar domargruppen efter en aktivitetslista med datum och tider för olika händelser under året.