Anmälan för grov utvisning/grov avvisning

Denna blankett ifylls av domare som rapporterat en grov utvisning av en spelare eller grov avvisning av en ledare i samband med match som administreras av Hallands Fotbollförbund.Var bollen i spel när förseelsen begicks? Obligatoriskt

Var bollen inom spelhåll för den utvisade spelaren? Obligatoriskt

Skedde förseelsen i kamp om bollen? Obligatoriskt

Var sparken/slaget/knuffen avsiktlig?Vid slag, utdelades det med öppen hand eller knytnäve?

Fick den angripna spelaren utgå p.g.a. skada? Obligatoriskt

Utsattes den utvisade för någon provokation innan händelsen? Obligatoriskt

Var den utvisade spelaren varnad tidigare i matchen? Obligatoriskt

Lämnade spelaren/ledaren planen utan protest? Obligatoriskt