Matchvärd

Alla fotbollsmatcher skall spelas efter fotbollens grundläggande värderingar. Det är glädje, gemenskap fair play och en härlig positiv stämning på idrottsplatsen och runt fotbollsplanen. Tyvärr händer det ibland saker som vi i fotbollsfamiljen tycker är fullständigt oacceptabelt. För att undvika sådana situationer så inför nu Hallands Fotbollförbund en rekommendation för alla föreningar att införa matchvärd vid sina fotbollsmatcher för barn- och ungdomar. Syftet är skapa en miljö på våra matcher där alla kan ha roligt med fotbollen och en miljö där våra domare trivs och ges möjlighet att utvecklas i sin domarroll.

Vid matcher med representationslag kan domarvärd och matchvärd vara samma person.

Övriga seniorserier och ungdomsmatcher 15-19 år kan domarvärden vara en av ledarna i hemmalaget.

I ungdomsmatcher 10-14 år bör domarvärden vara en som inte är ledare i laget som spelar matchen.

Föreningens ansvar

 • Föreningen ansvarar för att alla barn- och ungdomslag i föreningen har matchvärd vid alla sina matcher, den som är matchvärd kan inte samtidigt vara ledare/spelar/matchfunktionär för laget vid match.
 • Matchvärden skall vara lätt att känna igen genom att bära en väst eller på annat sätt tydligt urskilja sig från övriga som är runt planen.

Matchvärden ska:

 • Stötta domaren innan, under och efter matchen.
 • Agera mot beteende som inte är förenligt med nolltoleransen.
 • Informera ansvariga inom föreningen om eventuella händelser som inte är förenliga med nolltoleransen.

Rekommendationer till matchvärdar

Genom att vara matchvärd så bidrar du till att skapa en bra miljö på våra matcher

Innan match

 • Ta emot domare och motståndarlag och presentera dig, informera om att du finns på plats under hela matchen och efteråt.
 • Kontrollera så att ledare och domare har sitt Gröna Kort eller domarlegitimation.
 • Presentera domaren för båda lagen innan match samt hur länge domaren har dömt och ålder på domaren. Poängtera att domaren är, precis som spelarna, under utbildning.

Under match

 • Stötta domaren under matchens gång
 • Var tillgänglig för domaren under paus, börja med att fråga hur domaren känner sig och hur domaren tycker att det går
 • Om någon utanför spelplanen bryter mot nolltoleransen påtala detta för ansvarig ledare

Efter match

 • Följ domaren till omklädningsrummet
 • Stäm av läget med domaren
 • Informera ansvarig i föreningen och Hallands FF om eventuell händelse som inte är förenlig med nolltoleransen via svenskfotboll.se/halland/matchvärd

Meddelande från tävlingskommittéen: Som matchvärd har du ej rätt att avbryta matchen eller att avvisa en person från idrottsplatsen!

Nolltolerans

Vad är olämpligt att göra eller säga som ledare eller förälder? Vid besök på Hallands FFs samtliga matcher anser vi i fotbollsfamiljen att följande uppträdande är olämpligt:

 • Att försöka påverka eller ge negativa kommentarer om domsluten.
 • Att använda svordomar mot ledare, spelare och domare.
 • Att använda obscena gester, könsord eller rasistiska uttryck.

Föräldrarnas 10 budord

 1. Idrott för barn- och ungdomar skall vara roligt, flytta fokus från resultat till det som varit bra och roligt.
 2. Kom till träning och match.
 3. Se domare som en vägledare – respektera domarens beslut.
 4. Beröm istället för att kritisera.
 5. Låt de formella ledarna sköta snacket och coachingen (Skall sköta sav den ledare som gått Grönt kort kursen – Leda laget).
 6. Tänk på ditt kroppsspråk och din blick – din reaktion är avgörande för barnet.
 7. Använd alltid ett vårdat språk.
 8. Ha alltid en positiv inställning till motståndare, domare, ledare och spelare.
 9. Hjälp barnet/ungdomen att behålla det positiva i minnet.
 10. Uppmärksamma alla spelare och sätt leken i centrum.

Barnfotboll = 6-12 år

Ungdomsfotboll = 13-19 år