Föreningens domaransvariga

Halländsk fotboll lever enligt devisen ”Fler aktiva, längre. Fair Play. Utvecklande.” Detta gäller såklart även våra domare. För att ge föreningens domare de bästa förutsättningarna för att kunna genomföra sitt uppdrag ligger ett stort ansvar på föreningens domaransvariga.

 

Handboken för föreningens domaransvariga innehåller:

Årshjul

Domarens utvecklings- och

Handboken för föreningens domaransvariga innehåller:

Årshjul

Domarens utvecklings- och utbildningsstege

Rekrytera och behålla

Tillsättning

Återbud och administration

Matchmiljö

Föräldrar/publik runt fotbollsplanerna

Utbildning för föreningens domaransvariga erhålls av Hallands Fotbollförbund

utbildningsstege

Rekrytera och behålla

Tillsättning

Återbud och administration

Matchmiljö

Föräldrar/publik runt fotbollsplanerna

Utbildning för föreningens domaransvariga erhålls av Hallands Fotbollförbund