Fair play & respect

2013 inledde HFF arbete med att fokusera på Fair play & respect. Arbetet inleddes i projektform för att sedan 2018 vara ett av tre målområde. Anledningen till detta är att vi har, som övriga fotbollssverige, sett en alltmer hårdnande attityd och atmosfär kring fotbollen och vill göra vad vi kan för att förbättra detta. Tyvärr är vi inte förskonade i Halland, utan har vår beskärda del av detta. Vi får indikationer på att barn, ungdomar och vuxna, oavsett om man är spelare, ledare eller åskådare, väljer bort fotbollen och detta kan förstås inte vara ok.

Målen i målområdet är formulerat så här:

2022 har attityden kring fotbollen, dess tävlingar och träningar förändrats så att alla i och kring fotbollen agerar utifrån fair play och respect. Innebörden av Grönt kort – Leda laget och Grönt kort – Leda matchen är känd och respekteras av alla inblandade. Det föredömliga uppträdande präglar den halländska fotbollen. Detta märks bl.a. genom att varningar, avvisningar och utvisningar för oönskat uppträdande och respektlöst beteende sker ytterst sällan. Samtliga inblandade tar sitt ansvar för att matcher och träningar genomförs i positiv och utvecklande miljö.

I listan till höger på sidan så hittar du rubriken Värdegrund som tar dig till SvFFs sida där du hittar fler texter på detta ämne.

Fotbollens spela, lek och lär, Trygg fotboll, Grönt kort, Matchfixing och Fair play.