Föräldrainformation

En föräldrainformation med tillhörande utbildning finns att tillgå för att använda på föräldramöten eller liknande.

Du som förälder är en förebild och viktig för barnens och ungdomarnas utveckling och har stor del i att dem visar respekt för varandra.