Föreningsbesök av domare

Föreningsbesök av domare genomförs i alla föreningars seniorverksamhet vid något tillfälle under perioden februari-april.

Det är önskvärt att representanter för föreningens styrelse samt de personer som ska agera som domarvärdar för representationslagens matcher medverkar.

Föreningen kan också bjuda in spelare och ledare från de äldre ungdomslagen att deltaga.

Domare, domarcoacher, domarinstruktörer och förtroendevalda kan delta vid föreningsbesöken.