Matchbesök

Som ett led i att skapa en respektfull matchmiljö har Hallands FF tagit fram en plan på att få ut representanter på våra matcher för att informera och stötta ledare och domare i att kunna utföra sina uppdrag på ett bra sätt.

Målsättningen är att ledamöter i kommittéer, medlemmar i arbetsgrupper och förtroendevalda inom Hallands FF ska ha möjlighet att vid ett antal tillfällen under säsongen vara på plats vid några av de matcher som spelas och vara representanter för Hallands FF.

Vid dessa tillfällen kommer representanten ha kläder med logga från Hallands FF på sig och visa upp sig före, under och efter matchen. Mer detaljerade uppgifter för dessa representanter finns i en separat beskrivning.

Matcherna som HFFs representanter ska delta på är för ungdomsmatcher i åldrarna 13–19 år samt seniormatcher.