Avgifter

Nedan finner du information om tävlingsavgifter, lagförsäkringar mm.

När föreningen anmält lag till en serie tas en anmälningsavgift ut. Denna avgift återbetalas ej.

Vid anmälan efter att en serie fastställts tillkommer en avgift på 500:- (i mån av plats)

Förutom anmälningsvagiften tas även en matchtillsättningsavgift ut för alla lag som deltar i seriespel i spelformen 11 mot 11.  1 300:-/lag i respektive serie.

Seniorer
Damer div 2 regional serie 3 000:-
Representationslag 3 000:-
Utvecklingslag 2 500:-
DM 1 200:-
Futsal serie  800:-

Ungdomar
11 mot 11 serier  1 250:-
9 mot 9 serier  1 000:-

DM  400:-

Futsalserier 13-19 år  800:-

Barn
7 mot 7 serier  600:-

Poolspel för spelformerna 5 mot 5 och 3 mot 3 arrangeras av allianser/föeningar på uppdrag av HFF. Avgifterna kan variera.

Avgifter vid Walk-Over - seriespel, kvalspel och DM

DM-seniorer (= direkt uteslutning) 3 000:-

DM ungdomar 1 500:-

Seniorer
Representationslag 1a wo 3 000:-
Representationslag 2a wo 6 000:- (= uteslutning=
Representationslag 1a wo i någon av de 2 sista omg  6 000:-
Representationslag 2a wo i någon av de 2 sista omg 12 000:- (= uteslutning)

Utvecklingslag (kan lämna flera wo utan att bli uteslutna) 1 200:-

Barn och ungdomar (kan lämna flera wo utan att bli uteslutna)

Ungdomslag 13-19 år  1500:-

Barnlag -12 år  0:-

Avsparksdatum, -tid och -plats läggs in i FOGIS av respektive hemmalag i serierna. Detta skall vara klart vid angivet datum.

Lag kan ansöka om ändring av den angivna tiden efter angivet datum där en avgift tas ut enligt nedanstående.

Ansökan görs tidigare än 14 dagar innan inlagt datum  500:-

Ansökan görs senare än 13 dagar innan inlagt datum  1 000:- 

Ändring av plan eller tid för avspark samma datum som är inlagt kan göras utan avgift.

Ansökan om matchändring görs genom att fylla i formuläret Ansökan om matchändring som du hittar på denna sida.

Det finns en del tillstånd som föreningar kan ansöka om.

För spel i annat distrikt (möjligt för 13 åringar och äldre) 500:-/lag

Ansökan om att arrangera egen tävling, ex.vis Cup  500:-
(Denna avgift förhöjs till 2 500:- om inbjudan skickas ut, eller om anmälan till tävlingen möjliggörs, innan ansökan är godkänd.)

Ansökan om att arrangera intern kurs 250:-

När serierna är fastställda så tas en avgift ut av de lag som drar sig ur serien de anmält sig till.

Seniorer
Representationslag 4 000:-
Representationslag i någon av de 3 sista omg. 14 000:-
Utvecklingslag 2 000:-
Utvecklingslag i någon av de 3 sista omg. 4 000:-

Barn och ungdomar
Ungdomslag 13-19 år  1 500:-
Ungdomslag 13-19 år i någon av de 3 sista omg. 3 000:-

Barnlag -12 år  0:-

Samtliga föreningar som tillhör Hallands Fotbollförbund skall varje år erlägga en årsavgift till HFF. Det finns två nivåer, aktiv och inaktiv förening. Aktiv förening innebär att man har lag som deltar i seriespel eller DM, som egen förening eller ihop med annan förening (samarbetsavtal). Inaktiv förening innebär att man inte deltar i seriespel med något lag.

Aktiv förening  5 000:-

Inaktiv förening  1 500:-

En administrativ avgift tas ut av föreningar som inte korrekt fyllt i matchrapporten i FOGIS inför match, max 3 handskrivna namn får finnas på matchrapporten:

    • I spelformen 11mot11    1 000:-
    • I spelformerna 7mot7 och 9mot9    500:-

Framställan 2 000:- (Återfås om framställan godkänns) Skall inbetalas till HFF bankgiro 683-3693 i samband med att framställan görs. 

Extra beställning av plaketter (ograverade) 35:-/plakett.

Utskick av övergångshandlingar/plaketter  100:-