Gemensam övergångspolicy - förhållningssätt för övergångar i distriktet

Övergångspolicyn riktar sig till alla fotbollsföreningar som tillhör Hallands Fotbollförbund, till dess spelare, föräldrar och ungdomsledare i syfte att skapa ett ännu bättre fotbollsklimat och fler bra fotbollsmiljöer, genom ökat samarbete och förståelse mellan alla föreningar i Halland oavsett var i seriepyramiden respektive förening/lag befinner sig på.

När föreningen ansluter sig till denna övergångspolicy innebär det att föreningen åtar sig att följa den med följande syfte:

 • Alla skall vara med – Lokal idrott med dina kompisar
 • Allsidig fysisk utveckling – flera idrotter och stor varierad aktivitet i tidig ålder (inkl skolan och miljöer för spontanfotboll)
 • Föräldramedverkansmodell – bra och engagerade ledare som tänker långsiktigt
 • Utbildningsfokus - Tävla för att lära och utvecklas
 • Sen specialisering (inte före 15 år, slutför grundskolan)
 • Färdig lite senare (22-23 år istället för 17-18 år)
 • Bredd och elit samverkar (mångfald och folkhälsa)*
 • Slutprodukten – Slagkraftiga på seniornivå (mät 25-27 åringar)

*Bredd- och elit samverkar betyder:
Elit-/Stora och breddklubbar hjälps åt!
Fokus på spelarnas inlärnings- och utvecklingsmiljö

Anslutna föreningar och dess kontaktpersoner finner du längst ner på denna sida.

T.o.m. 15 års ålder (grundskoleålder):

 • Ingen aktiv rekrytering mellan föreningar
 • Alla deltar på eget initiativ i HFFs verksamhet
 • Elitföreningarna stöttar och hjälper övriga föreningar med att utveckla sin träningsmiljö så att vi får en förbättrad plattform för framtiden

16 -19 år (gymnasieålder): 3 spår

Spår 1

Förberedande i elitförening

Spår 2

Förberedande elit i HFF SoL miljö

Spår 3

Motionsfotboll i föreningsmiljö

Så bra som möjligt!

Så bra som möjligt!

Så många som möjligt, så länge som möjligt

SEF/EFD-förening

 

HFF SoL

–      Ett alternativt sätt att utvecklas till en elitspelare

–      En bredare plattform där fler spelare fortsätter längre

Folkhälsa och gemenskap

Tipselit

Utvecklande klubbmiljö (bl.a. spel med äldre)

Supporters

Egen träningsgrupp på NIU

Fotbollsgymnasium

–      T.ex. NIU – Fotboll Regional

–      Annat certifierat gymnasium

Rekrytering till Föreningslivet

Med en gemensam övergångspolicy kan vi få fler spelare och fler lag, vilket ger fler välmående föreningar samt ett distrikt som växer och stärks.

Vi undviker övergångar mellan föreningar på barn- och ungdomsnivå där syftet för övergången inte är av social karaktär. Om vi låter våra ungdomar utvecklas i lugn och ro i en positiv och trygg närmiljö utifrån Fotbollens Spela, Lek och Lär, kommer de - förutom att vara aktiva spelare under längre tid - också att vara mer förberedda för fotboll och futsal på nästa nivå.

Det är ett gemensamt ansvar hos mottagande och avlämnande förening att kommunikationen sköts på ett bra och korrekt sätt i en övergångsprocess.  Det är den mottagande föreningen som har extra stort ansvar då spelaren vanligtvis står på dennes sida. Att som mottagande förening säga nej till en övergång som görs av fel skäl är att ta ansvar!

Vi vill med denna övergångspolicy förbättra samarbetet och dialogen mellan föreningarna i distriktet. Vi ska alla jobba mot samma mål – att ha kvar så många som möjligt så länge som möjligt i vår idrott.

Övergångspolicyn är ett komplement till gällande Tävlings- och representationsregler.

Genom att utse och meddela HFF en kontaktperson (för herrar, damer och ungdomar) ansluter sig föreningen sig till denna Övergångspolicy.

Kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter ska finnas både på den egna föreningens hemsida samt på HFF: s hemsida.

Anslutning gör genom att fylla i nedanstående formulär.

Anslutning till gemensam övergångspolicy

Nedan fyller ni i den eller de personer som ansvarar för övergångar inom föreningen. Är det en person som ansvarar för alla övergångar markeras alla rutor i för person 1. Är det flera olika personer så markeras respektive ansvarsområde i för respektive person. Är det fler än 3 personer som är ansvariga så skicka först ett formulär och gå därefter in och fyll ytterligare ett formulär.

Markera ansvarsområde för person 1
Person 2 ansvarar för
Person 3 ansvarar för

Det är föreningarnas ansvar att informera ledare och föräldrar inom den egna föreningen att övergångspolicyn finns och att föreningen anslutit sig till den. Innebörden av detta ansvarar också föreningen att informera om.

Ev. övergångar skall företrädelsevis göras efter säsongen. Vid alla övergångar skall spelaren göra ”rätt” för sig i den nuvarande föreningen innan övergången genomförs. Det innebär bl.a. att spelaren skall ha betalt sin medlems- och träningsavgift.

(från det året spelaren fyller 10 år upp t.o.m. året spelaren fyller 11 år)

 • Skälet till övergången ska spelaren själv ange, och det är spelaren själv som ska vara den drivande i att byta förening inte mottagande förening.
 • Kontakt ska tas med föreningarnas respektive kontaktperson innan provträning och eventuell övergång sker. Endast kontakt mellan föreningarnas utsedda kontaktpersoner får förekomma. Vid en övergångsförfrågan ska en dialog ske utifrån dokumentet ”Checklista vid övergång”.

(från det året spelaren fyller 12 år upp t.o.m. året spelaren fyller 15 år)

 • Skälet till övergången ska spelaren själv ange, och det är spelaren själv som ska vara den drivande i att byta förening inte mottagande förening.
 • Kontakt ska tas med föreningarnas respektive kontaktperson innan provträning och eventuell övergång sker. Endast kontakt mellan föreningarnas utsedda kontaktpersoner får förekomma. Vid en övergångsförfrågan ska en dialog ske utifrån dokumentet ”Checklista vid övergång”.
 • o.m. det år spelaren fyller 12 år t.o.m. det år spelaren fyller 14 år får spelaren endast representera en förening per speltermin. Spelterminerna är 1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober, 1 november – 28(29) februari. Spelaren kan vara registrerad i en förening för fotboll och i en annan förening för futsal.
 • OBS! Från det år spelaren fyller 15 år är det tillåtet att, med avsikten att erbjuda plats hos elitföreningarnas NIU-fotbollsgymasiegrupper, ta kontakt med spelare efter det att den andra föreningens kontaktperson informerats, förfrågan behöver inte godkännas men skall bekräftas.

(fr.o.m. året spelaren fyller 16 år)

För icke professionella fotbollsspelare gäller:

 • Mellan 16/12 – 30/10 får förening endast ta kontakt med spelare efter det att den andra föreningens kontaktperson godkänt förfrågan.
 • Mellan 1/11 – 15/12 får förening ta kontakt med spelare efter det att den andra föreningens kontaktperson informerats, förfrågan behöver inte godkännas men skall bekräftas.
 • Spelare som vill byta förening mellan 16/12 – 30/10 tar kontakt med sin förenings kontaktperson, som i sin tur tar kontakt med nya föreningens

För icke professionella futsalspelare gäller:

 • Mellan 16/9 – 30/4 får förening endast ta kontakt med spelare efter det att den andra föreningens kontaktperson godkänt förfrågan.
 • Mellan 1/5 – 15/9 får förening ta kontakt med spelare efter det att den andra föreningens kontaktperson informerats, förfrågan behöver inte godkännas men skall bekräftas.
 • Spelare som vill byta förening mellan 16/9 – 30/4 tar kontakt med sin förenings kontaktperson, som i sin tur tar kontakt med nya föreningens

ÖVERGÅNGSDIALOG SPELARE 10-15 ÅR

Det är föreningarnas ansvar att informera ledare, spelare och föräldrar inom den egna föreningen om att övergångspolicy finns.

Spelare, ledare eller förälder som vill byta förening tar kontakt med sin förenings kontaktperson, som i sin tur tar kontakt med den nya föreningens kontaktperson.

Spelare

 

Nuvarande förening

 

Önskad förening

 

Syfte med övergången

 

Övergångens syfte måste presenteras klart och tydligt av spelaren och föräldern.

 1. Vilka blir konsekvenserna av en eventuell övergång – nuvarande föreningens ledare?
 2. Återkoppling ska ske till spelare, föräldrar, tränare och
 3. Är syftet överensstämmande med policydokumentet, så godkänns övergången. Är syftet inte överensstämmande fortsätter man med punkt 4.
 4. Är involverade parter inte överens ska man ha ett samtal med spelare, föräldrar, ledare och kontaktpersoner. Där går man igenom följande:
  • Vad blir konsekvenserna för respektive lag?
  • Vad är planen för spelaren under den närmaste tiden i den mottagande föreningen?
  • Vad anser tränarna i båda föreningarna är bäst för spelaren?
  • Beslut (sätt kryss efter den överenskommelse som görs)

   Övergången genomförs och nuvarande förening har inga ekonomiska krav på spelaren.

    

   Övergången genomförs inte pga …

    

   Underskrifter

   Datum

    

   Spelare

    

   Vårdnadshavare

    

   Kontaktperson nuvarande förening

    

   Kontaktperson önskad förening

    

Gemensam övergångspolicy - hela dokumentet

Per Hallström ansvarar för alla övergångar i Alets IK
Mobilnummer: 076-6779949, E-post adress: aletfotboll@gmail.com

Ola Berntsson ansvarar för Herrseniorer
Mobilnummer: 0725-321707, E-post adress: ola.berntsson@telia.com
Annebergs IF kansli ansvarar för Flickor 10-19 år, Pojkar 10-19 år
E-post adress: info@annebergsif.com

Gianni Izetbegovic ansvarar för herrseniorer.
Mobilnummer: 070-671 00 56, E-post adress: gianni.izetbegovic@hotmail.com
Fredrik Primnell ansvarar för herrseniorer
Mobilnummer: 070-617 82 80, E-post adress: fredrik@primed.se
Joakim Stierna ansvarar för damseniorer
Mobilnummer: 072-085 08 63, E-post adress: stierna.joakim@gmail.com
Oscar Carlson ansvarar för Flickor 10-14 år, Pojkar 10-14 år
Mobilnummer: 0723824352, E-post adress: oscar.carlson@astrio.nu
Marcelo Farías ansvarar för Pojkar 15-19 år
Mobilnummer: 070-458 00 28, E-post adress: marcelo@astrio.nu
Sara Gunnarsson ansvarar för Flickor 15-19 år
Mobilnummer: 073-821 11 37, E-post adress: saraviking91@gmail.com

Jan-Erik Engblom ansvarar för Herrseniorer, Flickor och pojkar 10-19 år
Mobilnummer: 0708-302014, E-postadress: jan-erik.engblom@smeas.se
Klas Tropp ansvarar för Herrseniorer och Pojkar 15-19 år
Mobilnummer: 070-5614104, E-post adress: klas.tropp@gmail.com

Anna-Karin Gustavsson ansvarar för Herrseniorer, Pojkar 13-19 år
Mobilnummer: 070-3952100, E-post adress: akg.66@hotmail.com
Petra Ahlmén ansvarar för Damseniorer, Flickor 10-19 år, Pojkar 10-12 år
Mobilnummer: 073-0911175, E-post adress: petrajorgen@msn.com

Stefan Mildaeus ansvarar för Flickor 10-14 år, Pojkar 10-14 år
Mobilnummer: 031-171881, E-post adress: stefan@hbk.se

Admir Rahmanovic ansvarar för Flickor och pojkar 10-14 år
Mobilnummer: 0735463616, E-post adress: admir.rahmanovic@hotmail.com
Olle Barkstedt ansvarar för Herrseniorer och Pojkar 15-19 år
Mobilnummer: 0704563735, E-post adress: olle.barkstedt@asperofriskolor.se

Leif Jönsson ansvarar för Dam- och herrseniorer, Flickor 15-19 år, Pojkar 10-19 år
Mobilnummer: 070-6464457, E-post adress: leif.jonsson@halmia.se
Anders Wallin ansvarar för Herrseniorer, Pojkar 10-19 år
Mobilnummer: 070-8339136, E-post adress: anders.wallin@halmia.se
Peter Blomqvist ansvarar för Damseniorer och Flickor 15-19 år
Mobilnummer: 070-6985821, E-post adress: peter.blomqvist@halmia.se

Roger Bramfors ansvarar för Herrseniorer,Pojkar 15-19 år
Mobilnummer: 0708888813, E-post adress: fotteknik@hotmail.com
Sofia Kling ansvarar för Flickor 10-14 år,Pojkar 10-14 år
Mobilnummer: 0720-474770, E-post adress: sofia.kling@ifkfjaras.se
Stefan Samuelsson ansvarar för Damseniorer,Flickor 15-19 år
Mobilnummer: 0708941411, e-post adress: Stefan.H.Samuelsson@afry.com

Förening: Kullavik IF
Jan Pettersson ansvarar för alla övergångar i Kullavik IF
Mobilnummer: 0702263304, E-post adress: janne@kullavikif.se

Marcus Eriksson ansvarar för alla övergångar i Kungsbacka City FC
Mobilnummer: 0730-427265, E-post adress: Galgbackensif@hotmail.com

Tommy Magnusson ansvarar för Herrseniorer
Mobilnummer: 0703533495, E-post adress: tm.event@telia.com
Anders Martinsson ansvarar för Pojkar 15-19 år
Mobilnummer: 0708476173, E-post adress: anders.martinsson@unit4.com
Mikael Schött ansvarar för Flickor och pojkar 10-14 år
Mobilnummer: 0738622537, E-post adress: barnochungdom@kungsbackaif.se

Håkan Ågren ansvarar för alla övergångar i Lerkils IF
Mobilnummer: 0760833812, E-post adress: Lerkils.if@telia.com

Camilla Andersson ansvarar Damseniorer och Flickor 15-19 år
Mobilnummer: 073-6730901, E-post adress: tholinsvag19@gmail.com
Glenn Larsson ansvarar för Herrseniorer och Pojkar 15-19 år
Mobilnummer: 070-9891471, E-post adress: glenta_larsson@hotmail.com
Henrik Nilsson ansvarar för Flickor och pojkar 10-14 år
Mobilnummer: 073-5133298, E-post adress: henrik@gullbergsplatslageri.se

Rasmus Olsson ansvarar för alla övergångar i Löftadalens IF.
Mobilnummer: 0730685699, E-post adress: rasmus.olsson19@gmail.com

Roger Löfman ansvarar för Dam- och herrseniorer, Flickor och pojkar 12-19 år
Mobilnummer: 0761642119, E-post adress: sportchef@onsalabk.se
Per Eld ansvarar för Dam- och herrseniorer, Flickor och pojkar 12-19 år
Mobilnummer: 0733660210, E-post adress: klubbchef@onsalabk.se

Mikael Persson ansvarar för herrseniorer och pojkar 15-19 år i OIS
Mobilnummer: 0768294520, E-post adress: mikael.persson@hildinganders.com
Carsten Sörensen ansvarar för damseniorer och flickor 15-19 år i OIS
Mobilnummer: 0703258110, E-post adress: carsten 1@hotmail.com
Christoffer Svensson ansvarar för flickor och pojkar 10-19 år
Mobilnummer: 0706104733, E-post adress: coffe_s@hotmail.com i OIS

Martin Örmgård ansvarar för Herrseniorer och Pojkar 15-19 år
Mobilnummer: 0708-218727, E-post adress: martin.ormgard@gmail.com
Niklas Mårtensson ansvarar för Damseniorer och Flickor 15-19 år
Mobilnummer: 0760-077903, E-post adress: niklas.martensson@ohvvs.se
Tobias Wellerfors ansvarar för flickor 10-14 år.
Mobilnummer: 0765-353514, E-post adress: tobbe@snff.se
Hanna Peyronson Stenlund ansvarar för Pojkar 10-14 år
Mobilnummer: 0705-493312, E-post adress: hanna.peyronson@gmail.com

André Rundéus ansvarar för alla övergångar i Särö IK
Mobilnummer: 0733656017, E-post adress: andre.rundeus@gpbatteries.se

Sofia Svensson ansvarar för alla övergångar i Träslövsläge IF
Mobilnummer: 0705-631322, E-post adress: info@tlif.se

Ronny Norberg ansvarar för Flickor och pojkar 10-14 år
Mobilnummer: 0706-277485, E-post adress: ronny.norberg@toloif.se
Anna Jarl ansvarar för Herrseniorer, Pojkar 15-19 år
Mobilnummer: 070-9378782, E-post adress: anna.jarl@toloif.se
Anna Borgström ansvarar för Damseniorer, Flickor 15-19 år
Mobilnummer: 073-7655801, E-post adress: anna.borgstrom@toloif.se

Mikael Hentilä ansvarar för alla övergångar i Åsa IF
Mobilnummer: 0739864309, E-post adress: kansli@asaif.com