Föreningsutveckling

Årets barn- och ungdomsförening
Sedan 2014 har SvFF utsett årets barn- och ungdomsförening. Processen är att varje distrikt nominerar en förening till SvFF och SvFF utser därefter årets barn- och ungdomsförening. I Halland har utbildningskonsulenterna på SISU ansvar att till HFF:s styrelse nominera de föreningar som anses uppfylla kriterierna på bästa sätt. Den förening som utses i distriktet blir då också distriktets barn- och ungdomsförening det året.

Vill du nominera någon förening så kontaktar du någon av utbildningskonsulenterna på SISU senast den 25 september.

Kriterier vid nomineringen till Årets barn- och ungdomsförening

•Öppen för alla, gärna med både pojk- och flickverksamhet (innebär inte att föreningen måste ha alla typer av verksamhet, beror på föreningens hemvist till stor del).

•Ingen toppning eller selektering i verksamheten

•En sund miljö för pojkar, flickor, ledare och föräldrar

•Goda ledare - förebilder för barn och ungdomar, positiva skötsamma föräldrar

•Tydlig verksamhetsidé och en levande policy utifrån Fotbollens Spela, lek och lär, styrelse som styr och leder mellan årsmötena

•Finns en utbildningskultur (spelar- och tränarutbildning, internutbildningar) i föreningen, och en plan för utbildning

•Ekonomi i balans, där föreningen är ansvarig för ekonomin, ej lagkassor

•Cuppolicy; en plan för hur föreningen skickar lagen på cup, som utgår från reseavstånd, sportsliga morötter och kostnader

•Verksamhetsplanering – ordning och reda och en förening som agerar, och inte alltid reagerar, på omvärlden.

•De viktigaste styrdokumenten för verksamhetsplanering, budget, policy, spelar- och tränarutbildning, marknadsplan med mera

•Samhällsengagemang i form av sociala projekt

•Föreningen har skapat goda förutsättningar för träning och match

Årets barn- och ungdomsförening i Halland:

2017 Vinbergs IF årets barn- och ungdomsförening i såväl Halland som hela Sverige

2016 IFK Fjärås

2015 Lilla Träslövs FF

2014 Vinbergs IF