Hallands FF nådde inte fram med dubbelmöten för Damer div 2!

Vi kan mycket besvikna konstatera att vi, trots ihärdiga försök genom ett flertal telefonsamtal med relevanta argument samt möte med samtliga distriktsordföranden i Götaland, inte lyckades med att få med övriga distrikt på seriespel med dubbelmöten för damer div 2.

Hallands FF administrerar en serie med lag från både Skåne och Halland. Göteborgs FF adminstrerar en serie med lag från både Göteborg och Halland. Detta gör att vi inte rår över serierna själva. Skånes FF skickade ut en enkät till föreningarna i de serier för damer div 2 som de administerar. Svarsfrekvensen var hög och 70% av de tillfrågade föreningarna ville ha enkelmöten, vilket gjorde att Skånes FF inte kände det motiverat att driva frågan vidare.

Vi är fullt medvetna om att det råder en stor besvikelse hos våra halländska föreningar med lag i damer div 2. Vi har försökt så långt det går att få med övriga distrikt utan framgång. Vill någon ha mer information eller har funderingar i ärendet är ni välkomna att maila till cristel@hallandsff.se.

Nu kan vi bara se framåt och göra det bästa av situationen och hoppas att vi slipper ytterligare år med påverkan av pandemin.

Hallands FFs styrelse genom Cristel Brorsson, ordförande