Tillfällig förändring av antal WO

Inför seriestarten av representationsserierna inkom en del oro för att antalet WO enligt regelverket skulle göra att en del föreningar skulle drabbas av uteslutning. Den uttalade oron grundar sig i trupper med få spelare och en ev. risk att spelprogrammet kan bli pressat om matcher behöver flyttas pga smittspridning.

HFF styrelse har tagit del av oron och givit HFF TK i uppdrag att utreda frågan och återkomma med ett förslag till beslut. TK har föreslagit att det, för spelåret 2021, ska vara möjligt att lämna ytterligare en WO innan laget blir uteslutet.

Styrelsen har tagit beslut i enlighet med det förslaget. Detta innebär att lagen i representationsserierna, under spelåret 2021, har möjlighet att lämna två WO och först efter den tredje inlämnade WO blir laget uteslutet.

Styrelsen vill dock uppmana alla lag att i första hand försöka flytta matcherna om smittan i ett lag gör det omöjligt att få ihop fullt lag.

Under spelåret 2021 kommer således WO ett och två att behandlas som WO ett, enligt gällande regelverk. WO tre kommer att behandlas som WO två enligt gällande regelverk.

När det gäller utvecklings- och ungdomsserierna så finns det redan i gällande regelverk möjlighet att lämna de antal WO man bedömer att man måste, utan att bli utesluten ur serien.