Lättnader i restriktionerna

Idag har SvFF publicerat uppdaterat riktlinjerna ang covid-19 med tolkningar utifrån FHMS senaste beslut att göra lättnader i de allmänna råden from 1 juli. Riktlinjerna är uppdaterade i sin helhet och samtliga förening uppmanas att ta del av dem och förmedla dem till föreningens samtliga ledare.

I de uppdaterade riktlinjerna från SvFF sammanfattas de lättnader som nu gjorts. FHMs generella restriktioner om att hålla avstånd, undvika trängsel mm ska alltjämt följas.

Notera att lokala variationer kan förekomma mellan kommuner och regioner.

Viktigt att förhålla sig till är också att varje förening som är arrangör av match eller annan aktivitet avgör vad de kan ta ansvar för, vilket ska respekteras. De föreningar som hyr in sig på en arena har också arenaägarens regler att förhålla sig till.