1 september regeln

Vi vill påminna om 1 september regeln angående övergångar. Nedan finns ett utdrag ur representationsbestämmelserna (RB). Där framgår vad som gäller. Regeln omfattar även ut- och inlåning av amatör med dubbelt boende.

RB kaptiel 4 §3, 1 september-regeln

Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 1 september eller senare får spelare inte delta i den nya föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna under resterande del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare registrerade efter den 4 september, spelare som begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell övergång träder i kraft efter den 4 september, om spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren under övergångstiden efter den 4 september deltagit i bindande match för sin tidigare förening.

Vad som sägs i första stycket gäller i serie-, kval- eller slutspelsmatcher, matcher ingående i Svenska Cupen, SM Flickor 17, SM Pojkar 17 och SM Pojkar 19 eller i kvalificeringsspel till SM Pojkar 17 och SM Pojkar 19. Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och internationell övergång till Sverige samt vid nyregistrering.