Utbildning till distriktsdomare

Nu är det dags att köra igång nästa utbildning av nya domare i Halland. Inga förkunskapskrav finns för Steg 1 men du ska vara beredd att döma matcher med spelare från 15 år och uppåt.

Vad innebär det att utbilda sig till domare?

I utbildningen ingår minst 15 timmar teori där man går igenom hur man ska agera som domare

Därutöver har man praktik då man får lära sig hur man blåser i en pipa, hur man ska röra sig på planen samt mycket mer.

Fysiska tester ingår i utbildningen. Regelkunskapen testas med ett regelprov.

Praktikmatcher genomförs för att praktisera det man lärt sig och där finns instruktörer med som ger feedback.

Detta sker oftast i samband med någon cup eller träningsmatch.

Steg 1-utbildningen fortgår under hela första säsongen, då man kallas aspirant och man får stöd och uppföljning.

Fyra tillfällen med teori inleder och sedan tittar vi på lämpliga cuper eller träningsmatcher för att genomföra praktikmatcherna och även i samband med detta fortsätta med att fördjupa teoridelar.

Tillfälle nummer 5 sker i samband med övriga distriktsdomares fortbildning.

I samband med distriktsdomarnas löptest har även Steg 1-aspiranterna sitt löptest.

Detta sker oftast i slutet av mars.

Avslutningsvis blir det en träff under hösten för att sammanfatta aspirantåret.

Exempel på innehåll i teoritillfällena:

Domarrollen – krav och förväntningar
Regelkunskap – inkl. regelprov
Att vara assisterande domare
Rörelsemönster och placeringar
Kost och träningslära
Administration – grunder

Arbetssätt:

Det teoretiska innehållet arbetas successivt igenom med föreläsning, workshop, par- och gruppsamtal, hemuppgifter samt redovisningar.

 

Vad dömer man som aspirant?

Till en början dömer man ungdomsmatcher som domare (HD) och matcher i division 3 damer som assisterande domare (AD).

Detta för att komma igång med dömandet för att sedan i individuell takt ta klivet till svårare matcher.

Det sker i samråd med aspiranten. Då är ålder, erfarenhet av fotboll och dömande faktorer som spelar in.

Hur går det till att bli domare?

Steg 1-utbildningen som gör att man blir distriktsdomare och dömer distriktets matcher (All seniorfotboll samt ungdomsfotboll som spelas 11 mot 11) kräver att man deltar på samtliga olika delar som teori, praktik samt praktikmatcher.

Kostnaden för kursen är 500 kr som deltagaren betalar i anslutning till kursstart.

Information om det kommer separat.

I kursmaterialet ingår visselpipa, regelbok m.m.

Läs mer om Steg 1 här.

SUP Regler Seniorlag

Om föreningen vill utbilda hela eller delar av sin seniortrupp är det "SUP Regler Senior" som ska bokas. Denna information är ca 60-90 minuter och kan hållas i samband med en träning eller annan samling.

Innehållet är då inriktat mot regelnyheter och att få förståelse för matchledarens roll i samband med match.

Utbildningen leds av godkänd HFF utbildare eller legitimerad distriktsdomare.

SUP Regler 11mot11

Om föreningen vill utbilda hela ungdomslag i åldern 15 år och uppåt är det "SUP Regler 11mot11" som ska bokas. Denna information är ca 60-90 minuter och kan hållas i samband med en träning eller annan samling.

Innehållet är då inriktat mot spelarnas frågor utifrån regler i spelformen 11mot11, regelnyheter och att få förståelse för matchledarens roll i samband med match. I samband med detta kommer de deltagare som är intresserade av att döma matcher att få information om kommande Barn- och ungdomsdomarutbildningar alt. Steg 1.

Utbildningen leds av godkänd HFF utbildare eller legitimerad distriktsdomare.

SUP Regler 9mot9

Om föreningen vill utbilda hela ungdomslag i åldern 13-14 år är det "SUP Regler 9mot9" som ska bokas. Denna information är ca 60-90 minuter och kan hållas i samband med en träning eller annan samling.

Innehållet är då inriktat mot spelarnas frågor utifrån regler i spelformen 9mot9, regelnyheter och att få förståelse för matchledarens roll i samband med match.

I samband med detta kommer de deltagare som är intresserade av att döma matcher att få information om kommande Barndomarutbildningar för att döma 3mot3/5mot5/7mot7.

Utbildningen leds av godkänd HFF utbildare.

SUP Regler 7mot7

Om föreningen vill utbilda hela ungdomslag i åldern 10-12 år är det "SUP Regler 7mot7" som ska bokas. Denna information är ca 60-90 minuter och kan hållas i samband med en träning eller annan samling.

Innehållet är då inriktat mot spelarnas frågor utifrån regler i spelformen 7mot7, regelnyheter och att få förståelse för matchledarens roll i samband med match.

I samband med detta kommer de deltagare som är intresserade av att döma matcher att få information om kommande Barndomarutbildning för att döma 3mot3/5mot5.

Utbildningen leds av godkänd HFF utbildare.

SUP Regler 5mot5

Om föreningen vill utbilda hela ungdomslag i åldern 8-9 år är det "SUP Regler 5mot5" som ska bokas. Denna information är ca 60-90 minuter och kan hållas i samband med en träning eller annan samling.

Innehållet är då inriktat mot spelarnas frågor utifrån regler i spelformen 5mot5, regelnyheter och att få förståelse för matchledarens roll i samband med match.

Utbildningen leds av godkänd HFF utbildare.

Denna utbildning ger godkänd deltagare rätt att döma matcher i spelformerna 5mot5 och 7mot7. Kursen är på tre timmar varav ca en timma är praktik.

Material som ingår är kod till utbildningsmaterial på Fotbollsportalen, Spelregler för Barn- och Ungdomsfotboll samt ett digitalt domarkort. Kostnaden för denna utbildning står föreningen för. Utbildningen kostar 300 kronor per deltagare.

Utbildningen leds av godkänd HFF Utbildare. Utbildningen kan genomföras som internutbildning i en förening, med plats för andra föreningars medlemmar eller som en central utbildning helt i HFFs regi.

Utbildningen kan ske fysiskt eller digitalt.

Denna utbildning ger godkänd deltagare rätt att döma matcher i spelformerna 9mot9. Kursen är på sex timmar varav ca en timma är praktik.

Material som ingår är kod till utbildningsmaterial på Fotbollsportalen, Spelregler för Barn- och Ungdomsfotboll samt ett digitalt domarkort. Kostnaden för denna utbildning står föreningen för. Utbildningen kostar 600 kronor per deltagare.

Utbildningen leds av godkänd HFF distriktsinstruktör. Utbildningen genomförs som centrala utbildningar helt i HFFs regi.

Utbildningen kan ske fysiskt eller digitalt.

Utbildningen för de som ska döma 11mot11 för HFF är 15 timmar och uppdelad i fem moduler. Därutöver genomförs löptest samt regelprov.

Material som ingår är pipa, kod till utbildningsmaterial på Fotbollsportalen, Spelregler för fotboll samt ett digitalt domarkort.

Utbildningen kostar 500 kronor och betalas av deltagaren.

En del av utbildningen är praktik och där ingår även praktikmatcher.

Utbildningen leds av godkänd HFF distriktsinstruktör. Utbildningen genomförs som centrala utbildningar helt i HFFs regi.

Utbildningen kan ske fysiskt eller digitalt.

Alla distriktsdomare måste för att få möjlighet att döma genomgå fortbildning årligen.

Fortbildningskursen skall alla domare, som deltagit i grundutbildning domare steg 1, genomföra varje år för att ta del av regeländring samt förkovra sig i matchledarskapet.

Därutöver ska domaren genomföra regelprov och löptest.

För att få tillstånd att döma så måste alla delar av fortbildningen vara godkända.