Ny medarbetare

Hallands Fotbollförbund har i en projektanställning engagerat Kent Johansson som medarbetare i syfte att utveckla samarbetet och det kommunikativa arbetssättet i föreningarna liksom samspelet mellan klubbarna och distriktsförbundet. I utvecklingsprojektet ingår bland annat även utvärderingar inom områden som Futsal, Fair play, Fogis, liksom utbildning- och jämställdhetsfrågor.

– Projektanställningen bygger på att förädla och utveckla samspelet mellan Hallands Fotbollförbund och föreningarna. Vår uppgift är ju att informera, utbilda och underlätta arbetet i klubbarnas vardag och verksamhet. Därför är det också viktigt att föreningarna tar till vara och internt förmedlar den information som tillhandahålls av förbundet. Genom det här projektet hoppas vi bidra till en föreningsutveckling som gynnar alla. Tillsammans kan vi bli ännu bättre, säger Cristel Brorsson, ordförande HFF.

Kent har ett förflutet som sportjournalist på Hallandsposten, riksredaktör för Kvällsposten och därefter allmän- och näringslivsreporter med olika uppdragsgivare. Han har även medverkat och skrivit ett antal böcker, bl.a. Hallands Fotbollförbunds jubileumsbok, 100 år.

– Efter många år som journalist i olika sammanhang – i synnerhet som sport- och fotbollsreporter – känns det mycket inspirerande att få möjligheten att arbeta med idrottsrelaterade frågor och i nära kontakt med de halländska fotbollsföreningarna. Jag har dessutom tidigare erfarenhet av föreningsliv som ideell ungdomsledare och tio år som styrelseledamot, säger han.

Vi kommer att samspråka med berörda ledare/personal i länets samtliga fotbollsföreningar och få till stånd möten och samtal i någon form, där vi kan kommunicera, ventilera åsikter och olika spörsmål. Föreningsbesöken genomförs i syfte att presentera möjligheter och förbättringar i våra respektive arbetssätt. Projektet ska utmynna i ett förslag till åtgärds- och/eller handlingsplan för utvecklingen av halländsk fotboll.

Projektanställningen påbörjas den 8 december och sträcker sig över hela nästa år.