Uppdaterade restriktioner och nya riktlinjer från SvFF

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) meddelade i måndags 10 januari nya åtgärder med anledning av den ökade smittspridningen i samhället. Åtgärderna träder i kraft den 12 januari. Nu är riktlinjerna återigen uppdaterade med anledning av reglerna för åskådare vid offentlig tillställning.

Riktlinjerna i sin helhet hittar du här. Vi uppmanar alla föreningar att ta del av riktlinjerna i sin helhet. Vi uppmanar också alla föreningar att följa riktlinjerna. Varje förening ansvarar för sin verksamhet och lägg märke till att det kan förekomma regionala restriktioner också.

HFF har ställt om angående ordförandedialogerna som istället för att genomföras vid sex tillfällen fysiskt nu genomförs digitalt vid tre tillfällen.

Vi har tidigare också meddelat att tävlingskvällen för seniorlag ställs in och informationen kommer att skickas ut till alla föreningar likt föregående år.

Årsmötet som är inplanerat att genomföras den 24 februari kommer att genomföras digiltalt.

Centrala utbildningar i HFFs regi följer SvFFs riklinjer och genomförs med digitala teoripass och fysiska praktikpass. Förändringar i program för respektive utbildning kan bli aktuellt. Besked om detta ges för varje enskilt tillfälle. Interna utbildningar kan genomföras fysiskt under förutsättning att det arrangeras så att risk för smitta minimeras.

Domarnas fortbildning ställs också om till att genomföras digitalt.

Spelarutbildningarna genomförs som planerat eftersom dessa sker utomhus.