Datum för samarbetsavtal för ungdomar förlängs

Datumgränsen för när samarbetsavtal ska vara HFF tillhanda, förlängs för ungdomar till den 12 maj.

Vid Hallands Fotbollförbunds senaste styrelsemöte tog styrelsen belsut om att förlänga datumgränsen för när avtal avseende föreningssamarbete med ungdomar. Senast den 1 april skall avtalen vara HFF tillhanda men nu förlängs den gränsen till den 12 maj för avtal som omfattar ungdomar.

Regelverket i övrigt för föreningssamarbete regleras i

Representationsbestämmelserna (RB) 2 kapitlet §7 Föreningssamarbete i distriktsserier

Representationsbestämmelserna hittar du i dokument Tävling.

Där hittar du också Mall för samarbetsavtal för förening.